Odfoť Prešovský kraj a vyhraj!

Odfoť Prešovský kraj a vyhraj!

PREŠOV – Choď  a foť  2016: Odfoť  Prešovský kraj a vyhraj! Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila štvrtý ročník fotografickej súťaže Choď & foť. Fotografi, amatérski aj profesionálni, majú možnosť ukázať svoj pohľad na Prešovský kraj prostredníctvom zaujímavých fotografií v štyroch kategóriách.

Prešovský kraj je jednoznačne najfotogenickejší kraj na Slovensku,“ povedal nám v rozhovore v roku 2015 známy fotograf Jano Štovka. A my mu túto vetu rozhodne veríme. Veď na konte má mnoho ocenení a svojou tvorbou patrí k špičke svetových fotografov. Dôkazom jeho slov sú tiež fotografie finalistov a víťazov minulého ročníka súťaže Choď a foť, ktoré sa ako putovná výstava presúvajú po celom kraji a vzbudzujú veľkú pozornosť.

Rovnako aj v roku 2016 sú pre víťazných fotografov pripravené pestré ceny a samostatná fotografická výstava. Súťažné zábery musia byť nasnímané na území Prešovského kraja do 16. októbra 2016. Fotografom sa tak otvára možnosť zachytiť krásy a zaujímavosti kraja vo všetkých ročných obdobiach. O víťazoch v štyroch kategóriách rozhodne odborná porota, ktorej bude opäť predsedať Jano Štovka. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Severovýchodu Slovenska na Facebooku.

vlny-tatranske.jpg Vlny tatranské, fotografia ocenená GRAND PRIX súťaže Choď a foť 2015. AUTOR: Jozef Klein

V Prešovskom kraji nájde návštevník také poklady ako Tatry, Pieniny, kultúrne a historicky bohatý Spiš, Šariš, Horný Zemplín, drevené kostolíky, hrady, pamiatky UNESCO a v neposlednom rade aj zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, ktorí sú veľkým bohatstvom nášho kraja. Inšpirácií na fotografie je mnoho – príroda, ktorá je v každom kúte kraja veľmi rozmanitá, kultúra, historické pamiatky, folklór i podujatia, to všetko sú námety na jedinečné zábery, ktoré môžu motivovať  ďalších ľudí k navštíveniu a objavovaniu Prešovského kraja,“  uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. Fotografie finalistov a víťazov súťaže budú opäť vystavené na samostatnej putovnej výstave.

Súťažné kategórie:

Príroda (hory, lúky, pastviny, vodné plochy, nádrže, vysokohorské plesá, krajinky…)

Kultúra, tradície a história (his­torické objekty – hrady, zámky, kaštiele, mestá, námestia a ľudia nášho kraja) 

Šport a športové aktivity

Black & white (historické objekty – hrady, zámky, kaštiele, mestá, námestia a ľudia nášho kraja, hory, lúky, pastviny, vodné plochy, nádrže, vysokohorské plesá, krajinky…) 

Súťažiaci môže zaslať do súťaže max. 5 fotografií mailom na marketing@severovychod.sk alebo poštou na adresu KOCR Severovýchod Slovenska – do 16. októbra  2016. 

CENY: 

1× turistická obuv od spoločnosti Ma­kara – celokožená ručne šitá obuv

a ďalšie zaujímavé ceny

oceneny2.jpg Ručne šité turistické topánky na mieru od spol. MAKARA pre víťaza r. 2015 Jozefa Kleina.

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Organizátorom súťaže je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.

Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu. 

Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.

Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 5 fotografií.

Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Šport a športové aktivity, 4. Black & white.

Fotografia musí byť nasnímaná na území Prešovského kraja do 16. októbra 2016.

Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 16. októbra 2016 do 23:59 hod. Súťažné fotografie je potrebné poslať elektronicky na e-mail: marketing@severovychod.sk (prípadne cez úložisko). Fo­tografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:

– meno a priezvisko autora,

– vek autora

– adresa autora,

 - názov fotografie,

– popis k fotografii – miesto a dátum vzniku,

– názov príslušnej súťažnej kategórie.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.

O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile KOCR Severovýchod Slovenska.

Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác.

Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a publikovať fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár.

Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

 

Súťaž bude vyhodnotená do konca októbra 2016. 

Hlavným cieľom súťaže je podpora domáceho cestovného ruchu, prezentácia krás Prešovského kraja a zvyšovanie návštevnosti atraktivít v našom kraji. 

Máš rád fotografovanie? A máš rád severovýchod Slovenska? Ak si na tieto dve otázky odpovedal áno, máme pre Teba odkaz: CHOĎ a FOŤ! 

 

UPOZORNENIE:

Zaslaním fotografií dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie , reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.

 

Víťazné fotografie Choď a foť 2015

Otvorenie fotografickej výstavy Choď a foť 2015

SVS-chod-a-fot-2016-banner-1903x496.jpg