Propagácia regiónu TATRY-SPIŠ-PIENINY na sociálnych sieťach

Propagácia regiónu TATRY-SPIŠ-PIENINY na sociálnych sieťach

Návštevnosť destinácie TATRY-SPIŠ-PIENINY sa z roka na rok zvyšuje. Územie severného Slovenska v okresoch Levoča, Kežmarok a Spišská Stará Ves je vďaka prírodným krásam a kultúrnym pamiatkam zapísaných v UNESCO pre turistov atraktívne.

V horizonte posledných rokov sledujeme nárast počtu denných návštevníkov a ubytovaných hostí v destinácii Tatry-Spiš-Pieniny, ktorá sa venuje aktivitám na území od Spišského Podhradia a Levoče až po Červený Kláštor. Prírodné zákutia Levočských vrchov a Spišskej Magury ponúkajúce oddych a zamyslenie, celoročné strediská v Ždiari, v Bachledovej a Levočskej Doline dostatok zábavy, Thermalpark Vrbov príjemný relax v termálnej vode. Návštevníci majú príležitosť striedať oddych so získaním nových poznatkov prostredníctvom prehliadok historických miest Spišské Podhradie, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá-Strážky, ale aj malebných dediniek Zamaguria. Praktické informácie pre analýzu návštevnosti získavame z reportu o návštevnosti webovej stránky OOCR TSP, Facebookovej stránky a Instagramu.

 OOCR TSP
OOCR TSP

V roku 2018 navštívilo webovú stránku www.tatryspispieniny.sk  22 704 návštevníkov. V roku 2019 internetová kampaň prispela k tomu, že stránku navštívilo 33 683 návštevníkov, čo je o 48 % viac ako vlani. Celkovo bolo na webovej stránke okrem stálych informácií uverejnených 172 príspevkov.

Na sociálnej sieti Instagram bolo v priebehu roka 2019 uverejnených 632 príspevkov, ktoré sledovalo 5671 užívateľov.

Na Facebooku najviac príspevkov sledovalo 914 789 užívateľov v mesiaci apríl 2019, kedy v priemere uvidelo príspevok 8881 užívateľov a v mesiaci december 2019, kedy v priemere videlo príspevok 8 622 užívateľov z oslovených 758 758 užívateľov.

Podrobnejšie analýzy ukazujú, o aké príspevky majú užívatelia najväčší záujem, prípadne v akom časovom horizonte, čo sú cenné informácie pre ďalšiu prácu s užívateľmi – potenciálnymi aj reálnymi návštevníkmi regiónu.

ZDROJ: Gabriela Bodnárová, výkonná riaditeľka OOCR TSP

POZRI TIEŽ:

Kežmarok

Kežmarok leží na severe územia v malebnom prostredí Spiša pod Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľs...

Spišská Belá

V severnej časti Popradskej kotliny leží starobylé spišské mestečko Spišská Belá. V tomto meste žil kedysi Jozef Maximilián Petzval. Najznámejším jeho objavom bolo vynájdenie objektívu, vďaka ktorému sa môžeme fotografovať. Zaujímavosťou je aj to, že vo vesmíre krúži planétka s menom Petzval, alebo že na Mesiaci po ňom pomenovali kráter. Mestom vedie historická cesta s 20. zastaveniami pri najvýznamnejších historických pamiatkach, vybavená informačnými panelmi a maľovanou mapou..