4 vranov bazilika

Bazilika minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou

Zvonku neveľmi nápadný, pýši sa však nádhernou interiérovou výzdobou nesúcou sa v barokovom štýle. Kostol je najcennejšou historickou pamiatkou v meste Vranov nad Topľou. Bol postavený v roku 1580. V 18. storočí bola do Vranova premiestnená vzácna historická ikona Panny Márie.

Táto ikona vraj pred zrakmi miestneho farára, predstaveného kláštora Paulínov, jeho zástupcu a množstva zhromaždeného ľudu ronila krvavé slzy.

Po jej premiestnení do kostola (v tom čase sa nachádzala v súkromnej držbe istej miestnej šľachtickej rodiny) bol kostol premenovaný na Kostol Narodenia Panny Márie. Správa o zázračnom obraze sa rýchlo rozšírila a kostol sa stal významným pútnickým miestom, ktorým je dodnes. Dňa 6. septembra 2008 pápež povýšil kostol do stavu BAZILIKY MINOR (menšej baziliky).

Z hľadiska architektonického vývoja predstavuje typ neskorogotickej monumentálnej sakrálnej stavby. Dnešná jednotná baroková výzdoba interiéru pochádza z prvej polovice 18. storočia. Časť interiéru zdobia fresky významného českého barokového maliara J. L. Krackera.

Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

Oltáre a kazateľnicu zdobia cenné remeselné práce pochádzajúce z dielne Jozefa Hartmana, košického rezbára a sú vzácnym dokladom barokového sochárstva na východnom Slovensku. Hlavný oltár je zasvätený Panne Márii. V centre oltárnej nadstavby je umiestnený obraz Panny Márie.

Zaujímavým dielom je baroková kazateľnica. Vranovská bazilika opatruje tiež cennú barokovo – rokokovú liturgickú súpravu, ktorá pozostáva z monštrancie, kalicha, cibória a pacifikálového kríža. Tieto liturgické predmety pochádzajú od najznámejšej osobnosti barokového zlatníctva na Slovensku Jána Silašiho. Liturgická súprava je národnou kultúrnou pamiatkou

K chrámu prilieha ďalšia pamiatkovo chránená budova – paulínsky kláštor. Tento kláštor je neskoršieho dáta, postavili ho v 17. storočí.

www.vranov.sk

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Zelená Lagúna ****12.44 km
Ranč Zaľubova9.39 km
Hotel Zelená Lagúna ****12.44 km
Rekreačné stredisko MH BYSTRÁ16.76 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh25.84 km