4 vranov bazilika

Bazilika minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou

Bazilika minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou nie je zvonku síce veľmi nápadná, no pýši sa nádhernou interiérovou výzdobou nesúcou sa v barokovom štýle. Kostol je najcennejšou historickou pamiatkou mesta.

V 18. storočí bola do Vranova premiestnená vzácna historická ikona Panny Márie.

Táto ikona vraj pred zrakmi miestneho farára, predstaveného kláštora Paulínov, jeho zástupcu a množstva zhromaždeného ľudu ronila krvavé slzy.

Po jej premiestnení do kostola (v tom čase sa nachádzala v súkromnej držbe istej miestnej šľachtickej rodiny) bol kostol premenovaný na Kostol Narodenia Panny Márie. Správa o zázračnom obraze sa rýchlo rozšírila a kostol sa stal významným pútnickým miestom, ktorým je dodnes. 

Dňa 6. septembra 2008 pápež povýšil kostol vo Vranove nad Topľou do stavu BAZILIKY MINOR (menšej baziliky).

Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Bazilika minor Narodenia Panny Márie je z hľadiska architektonického vývoja typom neskorogotickej monumentálnej sakrálnej stavby. Dnešná jednotná baroková výzdoba interiéru pochádza z prvej polovice 18. storočia. Časť interiéru zdobia fresky významného českého barokového maliara J. L. Krackera.

Oltáre a kazateľnicu zdobia cenné remeselné práce pochádzajúce z dielne Jozefa Hartmana, košického rezbára a sú vzácnym dokladom barokového sochárstva na východnom Slovensku. Hlavný oltár je zasvätený Panne Márii. V centre oltárnej nadstavby je umiestnený obraz Panny Márie.

Zaujímavým dielom je baroková kazateľnica. Bazilika Vranov opatruje tiež cennú barokovo-rokokovú liturgickú súpravu, ktorá pozostáva z monštrancie, kalicha, cibória a pacifikálového kríža. Tieto liturgické predmety pochádzajú od najznámejšej osobnosti barokového zlatníctva na Slovensku – Jána Silašiho. Liturgická súprava je národnou kultúrnou pamiatkou.

K chrámu prilieha aj ďalšia pamiatkovo chránená budova – paulínsky kláštor. Tento kláštor je neskoršieho dáta, postavili ho v 17. storočí.

 

Zdroj: www.vranov.sk

 

POZRI TIEŽ:

Vranov nad Topľou

Archeopark a kaštieľ, Hanušovce nad Topľou V múzeách nebýva zvykom, že sa v expozícii môžete niečo dotknúť. V Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou j...