Historická studňa v Bardejove

Mestská radnica v Bardejove má pred svojím hlavným vstupom zachovanú šesťuholníkovú studňu – kašnu, na ktorej bola kedysi umiestnená plastika Rolanda.

„Rinkova” studňa, pochádzajúca z 18. storočia, patrila v tom čase k zvláštnostiam a spolu s mestským vodovodom v drevených rúrach k technickým unikátom Európy.

Po oprave 15 metrov hlbokej studne a vybudovaní múrika nad povrchom v šikmej polohe na ňom bolo upevnené plexisklo so základnými informáciami v troch jazykoch – slovenskom, anglickom a nemeckom. Vnútro studne, na ktorej dne je voda, je osvetlené dvomi reflektormi.

 

Zdroj: www.bardejov.sk