mestiansky_gantzaughov_dom_bardejov

Meštiansky dom Gantzaughov v Bardejove

Tento dom patrí k najvzácnejším a najkrajším meštianskym domom bardejovského námestia. Ide o pôvodne gotický objekt, v rokoch 1556 – 1778 renesančne prestavaný. Na dome boli pôvodné renesančné okná vymenené za barokové. Na dome je krásna maľovaná rokoková výzdoba z roku 1778. Portál domu zdobí meštiansky znak patriaci rodine Czebnerovcov a letopočet 1566.

Dnes je v dome administratívne sídlo Šarišského múzea a výstavná sieň na prízemí, v ktorej sa pravidelne usporadúvajú výstavy súčasného slovenského i zahraničného výtvarného umenia, výstavy poľovníckych trofejí a tiež najrôznejšie tematické výstavy zostavené zo zbierkových predmetov múzea, ktoré nie sú súčasťou stálych expozícií.

 

Zdroj: www.bardejov.sk, www.slovakianguide.com