Zrecin

Hrobka a Farnosť v Zręcine

Miesto, kde sú pochovaní ďalší dvaja tvorcovia ropného priemyslu – Ignacy Łukasiewicz (a jeho manželka) a Karol Klobassa-Zrencki (v rodinnej kaplnke) možno ľahko nájsť v Zręcine.

Naproti cintorína, v kostole zasvätenom sv. Stanisławovi Biskupovi Mučeníkovi, s portrétmi oboch zakladateľov kostola namaľovanými na plechu. Na stenách presbytéria, naľavo pri vchode do sakristie, je umiestnený epitaf Karola Klobassu-Zrenckého a napravo pri vchode do kaplnky – Ignáca Łukasiewicza.

Zrecin