Neptúnova fontána v Prešove. Foto: www.gopresov.sk

Neptúnova fontána v Prešove

Neptúnova fontána v Prešove je jedinou zachovanou pôvodnou mestskou cisternou. Pred postavením vodovodu slúžilo občanom ako rezervoár úžitkovej vody desať podobných cisterien.

Až do čias Jozefa II. nesmeli okrem času trhov bývať v Prešove žiadni židia. Ako prvý tento zákaz úspešne porušil v druhej polovici 80. rokov 18. storočia bohatý haličský obchodník M. Holländer. Napriek vtedy už platným zákonom (zvláštny dekrét Jozefa II. dovoľoval židom usádzať sa v kráľovských mestách s výnimkou banských) proti jeho prítomnosti vystúpila mestská rada, ako i obchodnícky cech. Vďaka dobrým vzťahom s panovníkom sa mu podarilo v meste ostať, zakúpiť si dom, obchod a dokonca získať aj meštianske práva. Z vďačnosti dal potom postaviť v jednej z cisterien Neptúnovu fontánu.

Autorom sochy Neptúna s trojzubcom, obklopeného morskými živočíchmi, je košický kamenár a sochár Vincent Staviarsky (1784 – 1847), ktorý súsošie ukončil v roku 1826. Zreštaurované bolo začiatkom 90. rokov.

 

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5

Titulná foto: www.gopresov.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia Šarišská chiža0.03 km
Staré dobré Mexiko0.15 km
Penzión A7 AVENUE 70.17 km
Penzión Átrium0.18 km
Apartmány Kolégium0.18 km
Penzión Tavel0.16 km
Penzión A7 AVENUE 70.17 km
Penzión Time0.17 km
Apartmány Kolégium0.18 km
Penzión Átrium0.18 km