Panská záhrada a kaštieľ Prešov-Nižná Šebastová

Panská záhrada a kaštieľ Prešov-Nižná Šebastová

V miestnej časti Prešova Nižná Šebastová sa na miernej vyvýšenine, ľavostrannej terase potoka Šebastovka, zachoval ojedinelý komplex opevneného renesančného kaštieľa s parkom. Kaštieľ bol vybudovaný v priebehu 17. storočia ako renesančná poschodová stavba s atikou (zdobným múrom na streche). Predpokladá sa, že kaštieľ bol postavený na mieste staršieho šľachtického sídla, ktoré sa v obci spomína minimálne od roku 1533.  Kamennú alebo možno len drevenú rezidenciu si tu dali postaviť šľachtici zo Šebeša.

Odhaduje sa, že išlo buď o bočnú vetvu tohto rodu alebo o šľachtu pôvodne sídliacu na kamennom hrade nad blízkou obcou Podhradík, ktorá sa po dobytí hradu v roku 1528, alebo po jeho obsadení v roku 1537, presťahovala do pohodlnejšieho sídla. Renesančný kaštieľ bol postupne upravovaný, po výstavbe hlavného (obytného) objektu bolo zrejme ešte v 17. storočí budované opevnenie s prízemnými nárožnými polygonálnymi baštami a múrmi medzi nimi. Začiatkom 18. storočia boli upravené fasády hlavného objektu, ktorý bol rozšírený dostavbou v južnej časti, kde vzniklo kamenné exteriérové schodisko. Barokizovaný komplex bol do 20. storočia predmetom prevažne prác opravného charakteru a údržby. Počas 2. svetovej vojny bol objekt zrejme poškodený, no najväčšiu historickú ujmu mu uštedril rok 1966, kedy bola zničená architektonicky hodnotná hlavná vstupná brána do areálu. Vytvoril sa tak provizórny vstup do komplexu, ktorý zostal dodnes. Je smutné, že sa tak stalo len preto, že cez pôvodnú bránu neprešli väčšie nákladne autá. V roku 1979 bol v kaštieli urobený výťah a v roku 1985 opravená dlhodobo poškodená strecha. V roku 2020 bol v objekte kaštieľa zrealizovaný archeologický výskum a v roku 2021 bola zahájená rekonštrukcia strešného plášťa kaštieľa v Nižnej Šebastovej, prebehla výmena okien a v roku 2023 bola obnovená strecha juhozápadnej bašty kaštieľa. Cieľom je komplexná rekonštrukcia kaštieľa vrátane nádvoria a vnútorných priestorov.

Ku kaštieľu patrí aj rozsiahly park. V minulosti si vyslúžil názov „Panská záhrada“, pretože sa v ňom premávali páni na kočoch. V apríli 2023 bola v parku zahájená komplexná rekonštrukcia, ktorá zahŕňa nové chodníky, verejné osvetlenie, detské ihriská, malý amfiteáter a nový mobiliár. Rekonštrukcia Panskej záhrady by mala byť ukončená v novembri 2023.

Ku kaštieľu patrí aj rozsiahly park. V minulosti si vyslúžil názov „Pánska záhrada“, pretože sa v ňom premávali páni na kočoch.

zdroj: https://www.regionsaris.sk/historia/kastiel-nizna-sebastova/

Panská záhrada a kaštieľ Prešov-Nižná Šebastová

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Steakhouse Preshow0.54 km
Reštaurácia a penzión Zwicker1.26 km
McDonald's2.54 km
Hotel Polo2.82 km
ALEX Restaurant & Pension3.58 km
Reštaurácia a penzión Zwicker1.26 km
Hotel Polo2.82 km
ALEX Restaurant & Pension3.58 km
Bella Sicilia - Pension & Restaurant3.58 km
CenterCity Apartments3.59 km