Stropkovská Kalvária na Bani. Foto: www.rkfustropkov.sk

Stropkovská Kalvária na Bani

V roku 1995 bola vybudovaná Kalvária s názvom „Stropkovská Kalvária na Bani”. Základný kameň Kalvárie požehnal Sv. Otec Ján Pavol II. v Košiciach dňa 2. 7. 1995.

Jednotlivé zastavenia krížovej cesty požehnal 16. 9. 1995 Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup. Do Bane 16. 9. 2000 opäť prichádza otec biskup Bernard, ktorý už obnovený a liturgicky zariadený kostol konsekroval. V tom istom roku bola časť budovy obecného úradu prestavaná na Dom smútku a v tom istom roku bola prevedená aj plynofikácia obce.

Každoročne ku sviatku Povýšenia sv. kríža, 14. 9., sa koná celofarská púť na Kalváriu, ktorá sa končí odpustovou sv. omšou. Na tento účel bola v roku 2009 vybudovaná vedľa kostola aj veľmi praktická krytá tribúna.

 

Zdroj: www.espektrum.sk

Titulná foto: www.rkfustropkov.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión a reštaurácia Poľovníček3.25 km
Penzión u Pepina3.26 km
Hotel Ondava****3.66 km
Marhaba – reštaurácia a pizzéria3.75 km
Penzión Nezábudka4.34 km
Penzión a reštaurácia Poľovníček3.25 km
Penzión u Pepina3.26 km
Internát Teslák3.51 km
Hotel Ondava****3.66 km
Penzión Nezábudka4.34 km