Prešovský kraj buduje Poloniny trail

Prešovský kraj buduje Poloniny trail

Rozvoj turizmu, budovanie cyklotrás i podpora podnikateľov

Unikátny projekt Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Poloniny trail naberá reálne kontúry. Župa začína s výstavbou prvých dvoch úsekov cyklookruhu Poloniny trail – od Stakčína, popri vodnej nádrži Starina až po bývalú obec Ruské vo výške 8,5 miliónov eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) získal nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pre prvé dva úseky cyklookruhu Poloniny trail vo výške 8,07 miliónov eur a prispeje i vlastnými zdrojmi. Zmluva o dielo so zhotoviteľmi bola podpísaná 17. októbra, a tak sa môže začať s výstavbou.

Poloniny trail-Cesta-Starina_PSK

„Vďaka európskym zdrojom začneme v rámci Poloniny trail realizovať výstavbu dvoch cyklotrás v celkovej dĺžke 23 kilometrov. Schválené máme finančné prostriedky vo výške takmer 5 miliónov eur na dobudovanie cykloinfraštruktúry v úseku Starina – bývalá obec Ruské a ďalších vyše 3,5 miliónov eur pre úsek Stakčín. Na projekte v celkovej hodnote približne 8,5 miliónov eur sa budeme podieľať 5% spolufinancovaním,“  ozrejmil predseda PSK Milan Majerský.

 Vodná nádrž Starina
Vodná nádrž Starina

Ako dodal, ďalším krokom spoločného úsilia je úspech podnikateľských subjektov z regiónu vo výzve rezortu hospodárstva v hodnote  takmer 5,6 miliónov eur zameranej na podporu malého a stredného podnikania v okresoch Snina, Humenné a Medzilaborce, kde kraj poskytol súčinnosť. 

„V realizácii je už  30 schválených projektov prevažne z okresu Snina. Ide prevažne o rekonštrukciu ubytovacích či gastro zariadení, ako aj poskytovanie služieb v rámci turizmu, ktoré sú akousi pridanou hodnotou v rozvoji tohto územia. Glamping, zážitkové formy ubytovania, včelia farma, či požičovne e-bikov budú už čoskoro realitou,“ načrtol Majerský s tým, že Poloniny trail sú pilotným projektom a ukážkou integrovaného prístupu. V jednom území a čase tak štartujú hneď viaceré súvisiace aktivity.

Poloniny trail_PSK

K rozvoju cestovného ruchu v Sninskom regióne a v lokalite NP Poloniny prispejú aj ďalšie aktivity. Jednou z prvých úspešných je projekt Karpatská mobilita (program ENI CBC HUSKROUA) s rozpočtom 1,15 miliónov eur, kde partnermi sú obce Stakčín a Ulič, Lesohospodársky majetok Ulič a na ukrajinskej strane obec Veľké Berezné i Medziregionálne centrum cezhraničnej spolupráce z Perečína. PSK ako vedúci partner s financovaním vo výške viac ako 90-tisíc eur pokrýva jeho mäkké aktivity so sieťovaním všetkých zúčastnených aktérov.

„Karpatská mobilita je akousi nultou fázou projektu a v oblasti regionálneho rozvoja okresu Snina prináša prvé reálne kroky. Tými je modernizácia účelovej komunikácie Ruské – Berestová poľanka na cyklotrasu s dĺžkou 4,6 km, ktorá spája Poloniny trail a historickú trasu Porta Rusica na slovensko-poľskom pohraničí. Pozdĺž cyklotrasy v Uliči a Stakčíne sa taktiež vystavajú prvky drobnej infraštruktúry a pripravuje sa aj technická štúdia pre chodník Poloniny s napojením na hraničný priechod Ubľa,“ priblížil zámer projektu Karpatská mobilita vedúci Odboru projektového riadenia Ján Kocák.

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom

Ďalšími aktivitami je monitorovanie nárastu cyklistov počas realizácie projektu sčítačmi, ktoré sú inštalované priamo na cyklotrasách, či proces budovania kapacít v oblasti cykloturizmu. Na strane ukrajinského cezhraničného partnera projekt prináša úpravu cyklotrás v Užhanskom národnom parku – čistenie cyklistických trás, ich vyznačenie alebo preznačenie, taktiež deviatich parkovísk pre bicykle, inštaláciu 108 informačných stánkov s mapovými schémami na cyklotrasách Užhanského chodníka i inštaláciu 65 smeroviek. Súčasťou je tiež vypracovanie koncepcie vybudovania cyklistických trás vo Veľkobereznanskom okrese.

 NP Poloniny
NP Poloniny

S implementáciou Karpatskej mobility začal Prešovský samosprávny kraj v júni 2021, pričom aktuálne je v prvej polovici svojej realizácie. Ako súčasť projektu Poloniny trail, ktorý predpokladá výstavbu 87 km dlhé okruhu v Národnom parku Poloniny, má ponúknuť kvalitnú cykloinfraštrukúru pre rozvoj turizmu v tomto unikátnom a turisticky veľmi atraktívnom území. Trasa prepojí mesto Snina, rusínske obce a poľskú hranicu na severe s ambíciou  spojenia  s ukrajinskou hranicou cez obec Ubľa.

Zdroj: Daša Jeleňová, Oddelenie komunikácie a propagácie PSK (17. 10. 2022)

POZRI TIEŽ:

V Lačnovskom kaňone čaká turistov nový kovový rebrík

V Lačnovskom kaňone, obľúbenej turistickej lokalite neďaleko Prešova, pribudla nová turistická infraštruktúra. Návštevníci sa môžu tešiť z masívneho kovového rebríka...