11 drevených chrámov,ktoré musíš vidieť

11 drevených chrámov,ktoré musíš vidieť

Drevené perly v Prešovskom kraji

Drevené chrámy, stavby, z ktorých vyžaruje sila, história, pri ktorých výstavbe bola potrebná nielen zručnosť, ale aj aj um. V Prešovskom kraji ich je takmer 30 a sú situované hlavne v oblasti Bardejova, Svidníka a Stropkova. Spomedzi množstva drevených sakrálnych stavieb na severovýchode Slovenska boli 4 zapísané aj do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

11 drevených chrámov z Prešovského kraja, ktoré by ste si nemali nechať ujsť:

DREVENÝ KOSTOL SV. FRANTIŠKA, HERVARTOV

Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františka z Assisi, zhotovený z červeného smreka, bol koncom 15. storočia postavený v gotickom štýle. Osadený je na malej vyvýšenine v strede obce Hervartov, je zaradený v zozname pamiatok UNESCO.

Ide o najstarší a jeden z najzachovalejších drevených kostolov na Slovensku. Kostolík je ohradený kamenným múrikom s pilastrami, ktorý v návštevníkoch budí dojem malej pevnosti. Sakrálna stavba sa skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a podvežia, ktorého úpravou vznikol babinec. Súčasťou kostola je aj veža – zvonica. 

 ZDROJ: KOCR Severových Slovenska
ZDROJ: KOCR Severových Slove...

 

GRECKOKATOLÍCKY DREVENÝ KOSTOL SV. LUKÁŠA, TROČANY

V strede obce Tročany stojí národná kultúrna pamiatka gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu. Bol postavený v roku 1739. Časť vybavenia pochádza z pôvodného kostola, ktorý stál na rovnakom mieste už v roku 1338. Nad stavbou sa vypína šindľová veža s jedným zvonom. Zachovali sa pôvodné dvere do chrámu. Ikonostas upúta svojou jednoduchosťou a krásou. Pozostáva z niekoľkých častí a ikony sú zo 16. až 18. storočia.

Najcennejší obraz ikonostasu Kalvária s gotickými prvkami pochádza z roku 1608. Ďalšími cennosťami sú ikony sv. Lukáša, Ukrižovania či sv. Michala namaľované na dreve. Z

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

 

DREVENÝ CHRÁM SV.MIKULÁŠA, BODRUŽAL

Nazývaný aj „klenot medzi cerkvami“ - zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. je jedným z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku. Trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou a troma vežami bola postavená v r.1658. Sakrálna pamiatka je súčasťou jedinečného celku na vyvýšenom mieste v centre obce Bodružal v okrese Svidník. 

Kostol bol ako zázrakom zachránený počas druhej svetovej vojny, keď ho zasiahol granát, ktorý nevybuchol. Odvážne dedinské ženy ho vyniesli von, riskujúc pri tom vlastný život, kde bol na neďalekom vŕšku zneškodnený vojakmi. V streche kostola možno doteraz nájsť pamiatku na túto udalosť.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

 

DREVENÝ CHRÁM SV. PARASKIEVY, DOBROSLAVA

Drevený chrám v okrese Svidník vznikol na začiatku 18. storočia, v r. 1705. Gréckokatolícky chrám je postavený na pôdoryse gréckeho kríža. Ide o jediný chrám takto vybudovaný na území Slovenska. Chrám je charakteristický troma nerovnako vysokými kupolami, ktoré sú zakončené vežami s baňami. Najvzácnejšou pamiatkou interiéru je ikonostas z 18. storočia.

Ikonostas má päťradovú architektúru, s ikonami umiestnenými na piatich poschodiach s námetmi z Nového zákona, postavami apoštolov, prorokov a iných svätcov.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

 

DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL V KEŽMARKU

Kostolík sa nachádza hneď vedľa Nového evanjelického kostola, ktorý pripomína mešitu. Podobnú kombináciu takýchto architektonických štýlov nenájdete pravdepodobne nikde na svete.

Kostol pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kostoly na základe 26. artikulu (článku) Šopronského snemu z r. 1681 mimo mestských hradieb na presne určenom mieste a výlučne na náklady cirkvi. Prvá stavba dreveného kostola stála už r. 1687. V roku 1717 bol kostol za neuveriteľné tri mesiace postavený do dnešnej podoby. Prototypom kostola sa stal zrubový kostol s pôdorysom rovnoramenného gréckeho kríža v Amsterdame na Noorder Kerku. Drevený evanjelický artikulárny kostol bol zapísaný v zozname UNESCO v rámci zápisu súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka v roku 2008.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

 

DREVENÝ CHRÁM SV. MICHALA ARCHANIELA, LADOMIROVÁ

Gréckokatolícky chrám zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO patrí medzi najreprezentatívnejšie chrámy východného obradu na Slovenskej strane Karpát. Bol postavený v roku 1742 bez použitia jediného kovového klinca po vzore podkarpatsko – ruských lemkov a ako jediný lemkovského typu má oktagonálnu kupolu lode. Tento vplyv sa prejavuje i pri riešení dispozície a umiestnením zvonice nad časťou označovanou „babinec“ – čo je akási predsieň, v ktorej sa kedysi zdržiavali ženy, ktoré nemali právo vojsť do chrámu. V interiéri kostola sú návštevníkmi obdivované nástenné maľby (fresky) a ikony, vytvorené v súlade s byzantským štýlom.

 Foto: Andrea Cuperová, Choď a foť 2017
Foto: Andrea Cuperová, Choď...

 

GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ CHRÁM, MIROĽA

Drevený chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v r. 1770. Zasvätený bol Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Po skončení 2.svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v r.1945. Pôvodne bol celý areál chrámu obohnaný dreveným plotom s drevenou bránkou. Dnes už zostala iba bránka. Konštrukcia chrámu je zrubová, veža má stĺpovú konštrukciu. Strecha každej veže je pyramidálna s osadenou plochou cibuľou. Ikonostas (NKP) je charakteristický svojou pestrosťou farieb. 

 Foto:Milan Kapusta
Foto:Milan Kapusta

 

GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ CHRÁM, NIŽNÝ KOMÁRNIK

Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený pravdepodobne v polovici 18. stor.

Počas 1. svetovej vojny bol značne poškodený a postupne odstránený v 60. rokoch 20. stor. Terajší drevený chrám bol postavený v r.1938 a znova zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Tento chrám je zrejme jediný na území Slovenska, ktorý pomáhal zrealizovať profesionálny architekt. Na konci 2. svetovej vojny, v r.1944 bola celá obec kompletne zničená a chrám poškodený. Po skončení vojny v r.1946 bol opravený a ďalšie veľké opravy boli realizované v polovici 60. rokov.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

 

GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ CHRÁM, KALNÁ ROZTOKA

Drevený gréckokatolícky chrám v Kalnej Roztoke bol postavený koncom 18. stor., v r.1750. Je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Drevená cerkov je v súčasnosti "v kožuchu", tzn. je omietnutá a obielená vápnom v snahe uchrániť chrám pred nepriaznivým počasím. Napriek tomu, že vďaka omietke vytvára dojem jednoliatej murovanej stavby je to trojdielny, trojpriestorový, jednovežový chrám s dvoma krížmi. Celá strecha chrámu ako aj samotná veža je pokrytá šindľami.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

 

GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ CHRÁM, KRIVÉ

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé je charakteristický svojou masívnosťou a jednoduchosťou. Bol postavený za pôsobenia kňaza Jána Halíka v roku 1826 na mieste staršieho objektu a je zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi. Vzácny ikonostas tvoria ikony z rôznych časových období. V hlavnom rade sú v strede vyrezávané kráľovské dvere s medailónmi evanjelistov a výjavmi zvestovania. Spolu s ikonami svätého Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a svätého apoštola Lukáša pochádzajú zo začiatku 18. storočia.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

 

GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ CHRÁM SV.LUKÁŠA, BREŽANY

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch prešli na západný obrad kvôli rôznym pravoslavizačným snahám. Chrám zostal vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, užívajú ho však rímskokatolicki veriaci. Za zmienku stojí ikona Árona vnútri diakonských (služobných) dverí.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

 

POZRI TIEŽ:

Drevený kostol, Hervartov (UNESCO)

Najstarší drevený kostol na Slovensku, postavený v 15. storočí z červeného smreka. V každom storočí pribudli v kostolíku nové prvky výzdoby, k najcennejším patria nástenné maľby.

Drevený chrám, Tročany

Maďarský názov obce Tročany, teda Trocsan, sa v písomnostiach vyskytuje od polovice 14. storočia. Už v roku 1277 však osada existovala pod názvom villa Sanctae Trinitatis. Latinský a slovenský pôvod

Drevený chrám, Bodružal (UNESCO)

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal v okrese Svidník je klenotom medzi cerkvami. Je to jeden z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku.

Drevený chrám, Dobroslava

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy v Dobroslave v okrese Svidník vznikol na začiatku 18. storočia, v roku 1705.

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku (UNESCO)

Kostol bol postavený v r. 1717 bez použitia kovových klincov. Na stavbe pracovali švédski námorníci, vďaka čomu strop pripomína obrátenú provu lode a okrúhle okná sú podobné lodným oknám. Do kostola sa vojde až 1540 ľudí!

Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.

Drevený chrám, Miroľa

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Po skončení 2. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945.

Drevený chrám, Nižný Komárnik

Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený pravdepodobne v polovici 18. stor. (niektoré zdroje uvádzajú r.1788). Počas 1. svetovej vojny

Drevený chrám, Kalná Roztoka

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa v Kalnej Roztoke je jednou z malebných zrubových sakrálnych stavieb severovýchodného Slovenska. Tento chrám sa už na prvý pohľad líši...

Drevený chrám, Brežany

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch

 

TOP výlety:

  • NKP Solivar Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov-Solivar
  • Levoča Informačná kancelária mesta Levoča Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
  • Belianska jaskyňa 059 54 Vysoké Tatry-Tatranská Kotlina
Všetky výlety