11 drevených chrámov, ktoré musíš vidieť

11 drevených chrámov, ktoré musíš vidieť

K unikátom Prešovského kraja patria drevené chrámy. Spolu je ich vyše tridsať, najviac v okresoch Snina, Svidník a Bardejov.  Mnohé z nich sú postavené bez použitia jediného kovového klinca. Drevené chrámy sú unikátne po stránke architektonickej i sakrálnej. K  pôvabu chrámov prispieva ich zvyčajné umiestnenie na návršiach malých dedín, v obklopení malebnej prírody.

Väčšina chrámov je gréckokatolíckeho obradu. Sú typické rozdelením interiéru na tri základné časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu. Dominantou každého chrámu je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Medzi drevenými chrámami majú zastúpenie aj pravoslávne cerkvi, v menšej miere evanjelické a rímskokatolícke kostoly.

kolaz_drevene charmy

V roku 2008 boli štyri drevené chrámy na území Prešovského kraja zapísané medzi svetové kultúrne pamiatky UNESCO (gréckokatolícke chrámy v Ladomirovej a Bodružali, rímskokatolícky kostol v Hervartove a evanjelický kostol v Kežmarku). Viaceré drevené chrámy sú vybavené audiosprievodcami, vďaka ktorým sa návštevník dozvie mnohé zaujímavosti a fakty o týchto drevených perlách Slovenska.

11 drevených chrámov z Prešovského kraja, ktoré by ste si nemali nechať ujsť

Každý jeden drevený chrám je unikátny a stojí za návštevu. Prejsť si ich môžete všetky Drevené chrámy alebo sa nechajte inšpirovať skráteným výberom:

BODRUŽAL: CHRÁM SV. MIKULÁŠA (UNESCO)

Nazývaný aj „klenot medzi cerkvami“ - zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je jedným z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku. Trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou a troma vežami bola postavená v r. 1658. Sakrálna pamiatka je súčasťou jedinečného celku na vyvýšenom mieste v centre obce Bodružal v okrese Svidník. 

Gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša bol ako zázrakom zachránený počas druhej svetovej vojny, keď ho zasiahol granát, ktorý nevybuchol. Odvážne dedinské ženy ho vyniesli von, riskujúc pri tom vlastný život, kde bol na neďalekom vŕšku zneškodnený vojakmi. V streche kostola možno doteraz nájsť pamiatku na túto udalosť.

 Interiér dreveného chrámu v Bodružali, Foto: Jano Štovka
Interiér dreveného chrámu...


LADOMIROVÁ: CHRÁM SV. MICHALA ARCHANJELA (UNESCO)

Gréckokatolícky chrám v Ladomirovej zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO patrí medzi najreprezentatívnejšie chrámy východného obradu na Slovenskej strane Karpát. Bol postavený v roku 1742 bez použitia jediného kovového klinca po vzore podkarpatsko-ruských lemkov a ako jediný lemkovského typu má oktagonálnu kupolu lode. Tento vplyv sa prejavuje i pri riešení dispozície a umiestnením zvonice nad časťou označovanou „babinec“ – čo je akási predsieň, v ktorej sa kedysi zdržiavali ženy, ktoré nemali právo vojsť do chrámu. V interiéri kostola sú návštevníkmi obdivované nástenné maľby (fresky) a ikony, vytvorené v súlade s byzantským štýlom.

 Foto: Andrea Cuperová, Choď a foť 2017
Foto: Andrea Cuperová, Choď...

 

HERVARTOV: KOSTOL SV. FRANTIŠKA z ASSISI (UNESCO)

Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františka z Assisi (Hervartov, okr. Bardejov), zhotovený z červeného smreka, bol koncom 15. storočia postavený v gotickom štýle. Osadený je na malej vyvýšenine v strede obce Hervartov, je zaradený v zozname pamiatok UNESCO.

Ide o najstarší a jeden z najzachovalejších drevených kostolov na Slovensku. Kostolík  je ohradený kamenným múrikom s pilastrami, ktorý v návštevníkoch budí dojem malej pevnosti. Sakrálna stavba sa skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a podvežia, ktorého úpravou vznikol babinec. Súčasťou je aj veža – zvonica. 

 ZDROJ: KOCR Severových Slovenska
ZDROJ: KOCR Severových Slove...

 

TROČANY: CHRÁM SV. LUKÁŠA

V strede obce Tročany v bardejovskom okrese stojí národná kultúrna pamiatka drevený Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša Evanjelistu. Bol postavený v roku 1739. Časť vybavenia pochádza z pôvodného kostola, ktorý stál na rovnakom mieste už v roku 1338. Nad stavbou sa vypína šindľová veža s jedným zvonom. Zachovali sa pôvodné dvere do chrámu. Ikonostas upúta svojou jednoduchosťou a krásou. Pozostáva z niekoľkých častí a ikony sú zo 16. až 18. storočia.

Najcennejší obraz ikonostasu Kalvária s gotickými prvkami pochádza z roku 1608. Ďalšími cennosťami sú ikony sv. Lukáša, Ukrižovania či sv. Michala namaľované na dreve. 

Trocany-OOCR Saris - Bardejov

 

DOBROSLAVA: CHRÁM SV. PARASKIEVY

Drevený chrám v okrese Svidník vznikol na začiatku 18. storočia, v r. 1705. Gréckokatolícky chrám sv. Paraskievy je postavený na pôdoryse gréckeho kríža. Ide o jediný chrám takto vybudovaný na území Slovenska. Chrám je charakteristický troma nerovnako vysokými kupolami, ktoré sú zakončené vežami s baňami. Najvzácnejšou pamiatkou interiéru je ikonostas z 18. storočia.

Ikonostas má päťradovú architektúru, s ikonami umiestnenými na piatich poschodiach s námetmi z Nového zákona, postavami apoštolov, prorokov a iných svätcov.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

 

KEŽMAROK: KOSTOL NAJSV. TROJICE (UNESCO)

Kostolík sa nachádza hneď vedľa Nového evanjelického kostola, ktorý pripomína mešitu. Podobnú kombináciu takýchto architektonických štýlov nenájdete pravdepodobne nikde na svete.

Evanjelický artikulárny kostol Najsv. Trojice pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kostoly na základe 26. artikulu (článku) Šopronského snemu z r. 1681 mimo mestských hradieb na presne určenom mieste a výlučne na náklady cirkvi. Prvá stavba dreveného kostola stála už r. 1687. V roku 1717 bol kostol za neuveriteľné tri mesiace postavený do dnešnej podoby.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

Prototypom kostola sa stal zrubový kostol s pôdorysom rovnoramenného gréckeho kríža v Amsterdame na Noorder Kerku. Drevený evanjelický artikulárny kostol bol zapísaný v zozname UNESCO v rámci zápisu súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka v roku 2008.

Kežmarok. Drevený evanjelický artikulárny kostol. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

 

MIROĽA: CHRÁM OCHRANY PRESV. BOHORODIČKY

Drevený Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v r. 1770. Zasvätený bol Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Po skončení 2.svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v r.1945. Pôvodne bol celý areál chrámu obohnaný dreveným plotom s drevenou bránkou. Dnes už zostala iba bránka. Konštrukcia chrámu je zrubová, veža má stĺpovú konštrukciu. Strecha každej veže je pyramidálna s osadenou plochou cibuľou. Ikonostas (NKP) je charakteristický svojou pestrosťou farieb. 

 Foto:Milan Kapusta
Foto:Milan Kapusta

 

NIŽNÝ KOMÁRNIK: CHRÁM OCHRANY PRESV. BOHORODIČKY

Pôvodný drevený Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený pravdepodobne v polovici 18. stor.

Počas 1. svetovej vojny bol značne poškodený a postupne odstránený v 60. rokoch 20. stor. Terajší drevený chrám bol postavený v r.1938 a znova zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Tento chrám je zrejme jediný na území Slovenska, ktorý pomáhal zrealizovať profesionálny architekt. Na konci 2. svetovej vojny, v r.1944 bola celá obec kompletne zničená a chrám poškodený. Po skončení vojny v r.1946 bol opravený a ďalšie veľké opravy boli realizované v polovici 60. rokov.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

 

KALNÁ ROZTOKA: CHRÁM SV. JÁNA KRSTITEĽA

Drevený Gréckokatolícky chrám v Kalnej Roztoke bol postavený koncom 18. stor., v r.1750. Je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Drevená cerkov je v súčasnosti "v kožuchu", tzn. je omietnutá a obielená vápnom v snahe uchrániť chrám pred nepriaznivým počasím. Napriek tomu, že vďaka omietke vytvára dojem jednoliatej murovanej stavby je to trojdielny, trojpriestorový, jednovežový chrám s dvoma krížmi. Celá strecha chrámu ako aj samotná veža je pokrytá šindľami.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

 

TOPOĽA: CHRÁM SV. MICHALA ARCHANJELA

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela je situovaný v malej obci Topoľa, ktorá leží v okrese Snina, v oblasti Národného parku Poloniny. Práve v tejto obci sa začiatkom 19. storočia v rodine vtedajšieho gréckokatolíckeho kňaza narodila významná národná i kultúrna postava, Alexander Duchnovič. Drevený chrám v Topoli pochádza z roku 1700Štvorradový ikonostas pochádza z polovice 18. storočia a vyniká svojou pestrosťou farieb

Súčasťou areálu je aj zvonica a márnica - trupáreň, ktorá sa využívala v období epidémií. 

dreveny-chram-v-obci-topola

 

BREŽANY: CHRÁM SV. LUKÁŠA

Ojedinelý drevený Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša v Brežanoch bol postavený v r. 1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Ide o jediný drevený chrám v okrese Prešov. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch prešli na západný obrad kvôli rôznym pravoslavizačným snahám. Chrám zostal vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, užívajú ho však rímskokatolicki veriaci. 

Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z prvej polovice 18. storočia, ikonostas so štvorradovou architektúrou z roku 1733. Jeho výnimočnosť spočíva vo vypustení klasického Ukrižovania alebo aspoň kríža, ktorým sa bežne uprostred hore ukončuje ikonostas.

 Foto Jano Štovka, MQEP
Foto Jano Štovka, MQEP

 

POZRI TIEŽ:

Drevené chrámy v Prešovskom kraji

V drevených chrámoch pribudli audiosprievodcovia

V Hervartove (UNESCO), Korejovciach, Fričke, Hrabovej Roztoke a v Topoli si turisti môžu vychutnať návštevu drevených chrámov v niekoľkých jazykoch.

TOP výlety:

  • Viktóriine záhrady a Čertova skala Levočská ulica, 064 01 Stará Ľubovňa. Odstavná plocha za mostom cez rieku Jakubianka.
  • Vysoké Tatry Mestský úrad Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Starý Smokovec, Vysoké Tatry
  • Levoča Informačná kancelária mesta Levoča Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
Všetky výlety