Výstavba cyklotrasy EUROVELO 11 v obci Veľký Šariš

Výstavba cyklotrasy EUROVELO 11 v obci Veľký Šariš

Výstavba II. a III. etapy cyklotrasy EUROVELO 11 v obci Veľký Šariš

Obec Veľký Šariš plánuje na november tohto roka ukončenie jednej z dvoch etáp výstavby medzinárodnej cyklistickej trasy EUROVELO 11, ktoré sa realizujú v jej katastri. Podľa predložených vizualizácií vedie cyklotrasa v rámci III. etapy priamo cez Veľký Šariš. Celková dĺžka naprojektovaných cyklotrás, ktorých výstavba aktuálne prebieha je 5463,5 m. Plánované dokončenie projektu v rámci II. etapy cyklotrasy EUROVELO 11 v obci Veľký Šariš je stanovené na apríl 2020.

 II. etapa, Zdroj foto: mesto Veľký Šariš
II. etapa, Zdroj foto: mesto...

 II. etapa, Zdroj foto: mesto Veľký Šariš
II. etapa, Zdroj foto: mesto...

 II. etapa, Zdroj foto: mesto Veľký Šariš
II. etapa, Zdroj foto: mesto...

 III. etapa, Zdroj foto: mesto Veľký Šariš
III. etapa, Zdroj foto: mesto...

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom zabezpečuje značenie 100 km trasy, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. Nový produkt cestovného ruchu prispeje k zvýšeniu atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

POZRI TIEŽ:

Tagy