Františkáni, Prešov. Foto: Jano Štovka, MQEP

Kláštor františkánov, Prešov

Kláštor františkánov dopĺňa komplex Františkánskeho kostola v Prešove. Bol to pôvodne karmelitánsky kláštor, postavený na štvorcovom pôdoryse.

Hlavné priečelie poschodovej budovy kláštora má na prízemí jednoduchý vstupný portál, vedľa ktorého sa nachádza sekundárne osadený renesančný epitaf Krištofa Krónera z roku 1635.

Počas Tököliho povstania v roku 1682 bol kláštor značne poškodený. Rehoľníci vtedy museli mesto opustiť. Po ich návrate sa v rokoch 1708 – 1718 realizovala rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola a kláštora, ktorú viedol košický staviteľ Ján Tornyossi.

Františkánsky kostol a kláštor boli počas bombardovania sovietskymi lietadlami v roku 1944 poškodené. Z kláštora vtedy zostali iba ruiny. Rozsiahla rekonštrukcia oboch stavieb trvala tri roky a vyžiadala si veľké finančné náklady.

Po osudnej noci z 13. na 14. 4. 1950, kedy boli všetci rehoľníci v Československej republike internovaní, bol kláštor františkánom odobratý a ako majetok štátu bol po určitých stavebných úpravách určený na iné účely – slúžil najmä ako domov mládeže.

Kláštor františkánov sa stal pôsobiskom celého radu významných osobností, ktoré sa zapísali do našich dejín. Patril k nim literárny autor a popredný bernolákovec Jakub Vojtech Gazda, hudobný skladateľ a básnik Edmund Pascha, významný pedagóg a riaditeľ františkánskeho gymnázia v Prešove Konrád Xaver Király, maliar a reštaurátor Konrád Švestka, popredný predstaviteľ katolíckej moderny, básnik Rudolf Dilong či spisovateľ a redaktor Libor Mattoška.

 

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5., www.presov.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión A7 AVENUE 70.10 km
Bagetéria0.11 km
Reštaurácia Kulinár0.12 km
Via Magna0.16 km
Poetika Prešov0.19 km
Penzión A7 AVENUE 70.10 km
Poetika Prešov0.19 km
Penzión Tavel0.20 km
Penzión Hradby0.23 km
Penzión Time0.27 km