Pútnické miesto Buková hôrka. Foto: archiv.stropkov.sk

Pútnické miesto Buková hôrka

Buková hôrka patrí medzi obľúbené a hojne navštevované pútnické miesta gréckokatolíkov na Slovensku. Prvé písomné správy o tomto mieste sú z roku 1742.

Ľudové podanie hovorí, že sa tu kedysi zázračne uzdravil akýsi slepec, ktorý prichádzal pravidelne z Haliča na jarmok do Stropkova. Jeho priatelia tu spolu s obyvateľmi Bukoviec postavili na pamiatku tejto udalosti malú kaplnku, ktorá však stála dlho opustená. Neskôr ju dedinčania dali do užívania pustovníkovi Arseniovi Bosákovi. Po jeho smrti v roku 1742 bazilián – jeromonach (kňaz a rehoľník v jednej osobe) Irinarch Jaselský z Haliča – začal so stavbou chrámu a kláštora, ktoré boli dokončené v roku 1796. Chrám bol zasvätený Svätému krížu.

V časoch čulého náboženského života bola v kláštore na Bukovej hôrke aj kantorská škola a noviciát všetkých baziliánov Uhorska. Od svojho vzniku bol kláštor takmer vždy obývaný. Niekoľkokrát ho však rehoľníci museli z rôznych dôvodov opustiť.

Po druhej svetovej vojne sa zachoval len Chrám Povýšenia sv. Kríža a Kaplnka Premenenia Pána.

Buková hôrka je dnes opätovne dôležitým strediskom duchovného života veriacich. Každoročné tradičné púte sa tu konajú na sviatok Zoslania Svätého Ducha, Premenenia Pána a Povýšenia svätého kríža.

 

Zdroj: www.grkatpo.sk

Titulná foto: archiv.stropkov.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Ondava****7.68 km
Penzión Driečna **7.89 km
Penzión u Pepina8.47 km
Penzión a reštaurácia Poľovníček8.63 km
Marhaba – reštaurácia a pizzéria9.07 km
Turistická ubytovňa - Infocentrum Vladiča5.98 km
Hotel Ondava****7.68 km
Penzión Driečna **7.89 km
Penzión u Pepina8.47 km
Penzión a reštaurácia Poľovníček8.63 km