Minerálny prameň

Sivá Brada

Národná prírodná rezervácia Sivá Brada sa nachádza v katastri obce Spišské Podhradie. Chránené územie je situované v Hornádskej kotline a vzniklo na ochranu ojedinelej travertínovej kopy so vzácnou slanomilnou, suchomilnou i močiarnou vegetáciou prevažne na vedecko-výskumné ciele.

Travertín sa zráža z roztokov činných prameňov, ktorých voda je bohatá na sírany a uhličitany. Na vrchole travertínovej kopy sú krátery, z ktorých vyviera minierálna voda. Návštevníci si môžu vychutnať až 5 prírodných prameňov, ktoré v rezervácii vyvierajú. V súvislosti so zložením ide o glauberovské kyselky.

Sivú Bradu zdobí aj pútnická kaplnka zo 17. storočia, ktorá stojí na vrchu travertínovej kopy. Na južnom svahu boli v minulosti kúpele miestneho významu, slúžiace na liečenie reumy a vnútorných chorôb. Vrch travertínovej kopy poskytuje návštevníkom aj prekrásny výhľad na Hornádsku kotlinu.

Milovníkov pešej turistiky poteší turistický chodník, ktorý začína na Spišskom salaši a vedie cez Sivú Bradu, Pažicu, Spišskú Kapitulu, Spišské Podhradie, Spišský hrad a travertínové kopy Sobotisko a Dreveník až do obce Žehra.