zvony_jan_a_urban_bardejov

Zvony Ján a Urban v Bardejove

Vo zvonici veže Baziliky minor sv. Egídia sa dnes nachádzajú tri zvony. Pôvodný zvon Signum – oznamovací zvon, či jednoducho ľudovo nazývaný umieráčik z roku 1625 a nové zvony Ján a Urban, osadené v roku 1995 namiesto rovnomenných pôvodných, ktoré v roku 1990 praskli.

Pôvodné zvony boli osadené pred bazilikou. Pôvodný gotický zvon Ján pochádza z roku 1486. Staronemecký nápis na tomto zvone prezrádza, že ho na česť božiu, panny Márie a sv. Egídia, zhotovil majster Ján Wagner zo Spišskej Novej Vsi. Zvon má priemer 140 cm, výšku (bez hlavy) 120 cm a hmotnosť 2 200 kg. Zvon bol odliaty priamo v Bardejove. Pôvodný zvon Urban bol odliaty v roku 1584 zo staršieho materiálu zvonolejárom Jánom z Tarnova a jeho synom. V roku 1655 zvon Urban pukol a neznámy zvonolejár ho prelial do pôvodnej poboby. Priemer zvona je 162 cm, výška 135 cm a hmotnosť 4 000 kg.

Zdroj: www.ssjkh.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta13.17 km
Hotel Bellevue Bardejov3.43 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta13.17 km
Penzión Polianka15.36 km
Horský hotel Javorná22.28 km