Aktéri cestovného ruchu žiadajú o finančný stimul pre rozvoj Domaše

Aktéri cestovného ruchu žiadajú o finančný stimul pre rozvoj Domaše

Aktéri cestovného ruchu pôsobiaci v okolí vodnej nádrže Domaša žiadajú vládu SR o investičný stimul, ktorý by mal naštartovať rozvoj turizmu v tejto oblasti. Ide spolu o financie v objeme 5,75 milióna eur.

Obec Kvakovce, ktorá patrí medzi hlavných iniciátorov rozvojových aktivít na Domaši, uskutočnila v priebehu štyroch rokov viacero krokov potrebných na to, aby sa mohli začať realizovať prioritné projekty podporené aj z Akčného plánu (AP) rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Medzi nimi je nábrežná promenáda s múzeom športových hrdinov, tiež cyklistický chodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava v dĺžke približne 8,2 kilometra. Ďalším projektom je plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, 12 typizovaných prístavísk a domovské prístavisko pre výletnú loď, ktorá v lete prepravila za necelé dva mesiace približne 21.000 turistov.

 Typizované prístavisko
Typizované prístavisko

O investičný stimul žiada Domaša invest n.o. v prípade posledného menovaného projektu, ktorý okrem iného prepojí jednotlivé strediská na Domaši. Výška požadovanej investície predstavuje 5 miliónov eur. Druhou prioritou je vysporiadanie pozemkov pre vodácke aktivity, uskladnenie športových lodí v zime a festivalovú zónu, na čo by zas chcela obec Kvakovce získať 550.000 eur. Nezabudli ani na národnú kultúrnu pamiatku – unikátny Kostol svätého Štefana Kráľa v Novej Kelči, ktorý je vo veľmi zlom stave. Po obnove by mal slúžiť aj ako múzeum zatopených obcí. Odhadované náklady na rekonštrukciu sú vo výške 400.000 eur. Polovicu žiada obec Nová Kelča od štátu a tú druhú by mal poskytnúť Prešovský samosprávny kraj.

 Prístavisko
Prístavisko

Medzi neinvestičné priority zaradili aktéri cestovného ruchu pôsobiaci v okolí Domaše prenájom pozemkov vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za symbolické euro pre tamojšie obce, a to za účelom údržby verejných priestranstiev. Požadujú tiež nekompromisnú likvidáciu čiernych stavieb v okolí Domaše.

Najväčším zo spomínaných investičných projektov v sebe zahŕňa plávajúcu promenádu s dĺžkou približne 1200 metrov a šírkou 3 metre. Jej súčasťou má byť aj prístavisko pre športové plavidlá  či plávajúce ostrovčeky. Dvanásť  typizovaných prístavísk pre výletnú loď a vodné športy budú umiestnené v jednotlivých strediskách okolo celej Domaše. Domovské prístavisko pre výletnú loď by malo byť zázemím pre toto veľké plavidlo, v ktorom by sa malo realizovať aj tankovanie pohonných hmôt. Nachádzať sa bude v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.

 Promenáda
Promenáda

„Myslím si, že nie je dôvod nepodporiť dobrú vec. Všetko sa stavia v Bratislave. Ak je seriózny záujem pomôcť regiónu, tak toto vytvorí podmienky naozaj pre rast zamestnanosti,“ uviedol starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. „Som veľmi rád, že celá členská základňa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorej najviac členov je práve z oblasti vodnej nádrže Domaša, pred štyrmi rokmi, keď sa o týchto projektoch začalo hovoriť, podporila túto iniciatívu,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR HZ a HŠ Jaroslav Makatúra.

Zdroj: OOCR Horný Zemplín Horný Šariš

Pozri tiež:

Vodná nádrž Veľká Domaša

V Ondavskej vrchovine sa nachádza zelená perla východného Slovenska – Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži na reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje

Rekreačné stredisko Domaša – Dobrá

Vodná nádrž Domaša je 14 km dlhá, 4 km široká a v priemere 25 m hlboká. Na západnom brehu Domaše cca 25 km od mesta Vranov nad Topľou sa nachádza rekreačné stredisko Dobrá. Slúži na

Kostol sv. Štefana – kráľa, Domaša

Keď sa v 60. rokoch minulého storočia plánovala výstavba vodnej nádrže Domaša, niekoľko obcí, ktoré mali ležať pod jej hladinou, bolo asanovaných. Takýto osud stihol i obec Kelča. Jedinou stavbou,