47. Kelča - Matúš Vavrek

Kostol sv. Štefana – kráľa, Domaša

Keď sa v 60. rokoch minulého storočia plánovala výstavba vodnej nádrže Domaša, niekoľko obcí, ktoré mali ležať pod jej hladinou, bolo asanovaných. Takýto osud stihol i obec Kelča. Jedinou stavbou, ktorú sa vďaka výhodnej polohe na vyvýšenom mieste podarilo zachrániť, bol starobylý barokovo-rokokový Kostol sv. Štefana – kráľa.

Kostol kvôli ochrane pred vodou novovybudovanej nádrže obohnali valom, čím vytvorili pôvabný polkruhový polostrov. Problémy však nastali kvôli spodnej vode, ktorá si cestu k jeho múrom i napriek ochranným opatreniam našla.

 Kostol sv. Štefana – kráľa, Domaša. Foto: Jano Štovka, MQEP
 Kostol sv. Štefana – krá...

Pre problematickú prístupnosť z nástupníckej obce Nová Kelča, ako i pre zlý technický stav sa táto vzácna kultúrna pamiatka časom prestala využívať na pôvodné účely.

Kostol sv. Štefana – kráľa na Domaši sa momentálne usiluje zachrániť občianske združenie Stephanus, ktoré ho počas letnej sezóny sprístupňuje verejnosti, a ktoré v jeho priestoroch plánuje v budúcnosti zriadiť múzeum.

 

Titulná foto: Matúš Vavrek, Makbedrik Dream foto, fotosúťaž Choď a foť 2015

 

POZRI TIEŽ:

Vodná nádrž Veľká Domaša

V Ondavskej vrchovine sa nachádza zelená perla východného Slovenska – Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži na reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje

Humenné

Mesto Humenné, často nazývané aj centrom či bránou horného Zemplína, sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, pri sútoku riek Laborec a Cirocha.

Kaštieľ Stropkov

Kaštieľ v Stropkove bol postavený na mieste hradu z 15. storočia. Najcennejšou časťou je tzv. rytierska sieň.

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Goral0.49 km
Motorest Alpina 1.07 km
Hotel Šport3.12 km
Motorest Breznica8.07 km
Penzión Eden14.11 km
Penzión Goral0.49 km
Motorest Alpina 1.07 km
Kemp Tíšava2.32 km
Penzión Tatra3.09 km
Hotel Šport3.12 km