47. Kelča - Matúš Vavrek

Kostol sv. Štefana – kráľa, Domaša

Keď sa v 60. rokoch minulého storočia plánovala výstavba vodnej nádrže Domaša, niekoľko obcí, ktoré mali ležať pod jej hladinou, bolo asanovaných. Takýto osud stihol i obec Kelča. Jedinou stavbou, ktorú sa vďaka výhodnej polohe na vyvýšenom mieste podarilo zachrániť, bol starobylý barokovo-rokokový Kostol sv. Štefana – kráľa.

Kostol kvôli ochrane pred vodou novovybudovanej nádrže obohnali valom, čím vytvorili pôvabný polkruhový polostrov. Problémy však nastali kvôli spodnej vode, ktorá si cestu k jeho múrom i napriek ochranným opatreniam našla.

 Kostol sv. Štefana – kráľa, Domaša. Foto: Jano Štovka, MQEP
 Kostol sv. Štefana – krá...

Pre problematickú prístupnosť z nástupníckej obce Nová Kelča, ako i pre zlý technický stav sa táto vzácna kultúrna pamiatka časom prestala využívať na pôvodné účely.

Kostol sv. Štefana – kráľa na Domaši sa momentálne usiluje zachrániť občianske združenie Stephanus, ktoré ho počas letnej sezóny sprístupňuje verejnosti, a ktoré v jeho priestoroch plánuje v budúcnosti zriadiť múzeum.

 

Titulná foto: Matúš Vavrek, Makbedrik Dream foto, fotosúťaž Choď a foť 2015

 

POZRI TIEŽ:

Vodná nádrž Veľká Domaša

V Ondavskej vrchovine sa nachádza zelená perla východného Slovenska – Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži na reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje

Humenné

Mesto Humenné, často nazývané aj centrom či bránou horného Zemplína, sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, pri sútoku riek Laborec a Cirocha.

Kaštieľ Stropkov

Kaštieľ v Stropkove bol postavený na mieste hradu z 15. storočia. Najcennejšou časťou je tzv. rytierska sieň.

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Goral0.49 km
Motorest Alpina 1.07 km
Hotel Šport3.12 km
Penzión Eden14.11 km
Hotel Alfa ***14.72 km
Penzión Goral0.49 km
Motorest Alpina 1.07 km
Kemp Tíšava2.32 km
Penzión Tatra3.09 km
Hotel Šport3.12 km