EuroVelo 11 na medzinárodných výstavách

EuroVelo 11 na medzinárodných výstavách

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska predstaví v marci a apríli cyklistický projekt EuroVelo 11 na medzinárodných výstavách v Prahe a Berlíne.  

FOR BIKES

Najväčší cyklistický veľtrh v Českej republike FOR BIKES otvára každoročne cyklistickú sezónu a ponúka cyklosortiment pre všetky vekové aj výkonnostné skupiny obyvateľov. Vystavovatelia predstavia, od 20. do 22. marca 2020 v Prahe, návštevníkom novinky v oblasti bicyklov a elektrobicyklov, kolobežiek, velomateriálu, doplnkov, výživy, oblečenia a všetkých služieb spojených s cyklistikou a cyklodopravou – mapy, navigácie, kamery, cyklochodníky, bikeparky, cyklozájazdy. Veľmi významnou súčasťou veľtrhu je aj bohatý sprievodný program.

SVS---EuroVelo11-2020---FB-1640x624px

VELOBerlin 2020

Festival pre všetkých fanúšikov cyklistiky predstaví od 18. do 19. apríla 2020 trendy a inovácie cyklistického sveta na bývalom letisku Tempelhof. Na podujatí sa bude prezentovať 300 vystavovateľov, 500 značiek, pestrý pódiový program, cyklistické predstavenia, preteky na bicykli, ako aj tisíce testovacích jázd.

EuroVelo je sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu. Sieť sa buduje v Európe od roku 1993. Je tvorená 14 diaľkovými cyklotrasami a jej celková dĺžka po dokončení bude 70 000 km. Veľká časť, približne 45 000 km cyklotrás je už zrealizovaných, predovšetkým v západnej Európe.

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom zabezpečuje značenie 100 km trasy, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. Nový produkt cestovného ruchu prispeje k zvýšeniu atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti.

„EuroVelo 11 je významný regionálnym, ale i nadregionálnym projektom. Nové cyklotrasy odľahčia miestnym ľuďom dochádzanie do práce, nehovoriac o ekologickej stránke cyklistickej dopravy. Na druhej strane ponúka projekt možnosť pre zahraničných návštevníkov zavítať na územie Prešovského kraja a objavovať jeho krásy. Veľmi sa tešíme tejto myšlienke prepojenia Európy od Škandinávie po Balkán. Prešovskému kraju sa tak naskytá možnosť privítať turistov, ktorí by možno inak, do nášho regiónu nezavítali,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú  3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

10415_full

Pozri tiež:

Tagy