Vlakové prepojenie Slovenska a Poľska počas zimy

Vlakové prepojenie Slovenska a Poľska počas zimy

Po úspešnom znovuspustení letnej vlakovej linky sa údolie rieky Poprad dočkalo aj zimnej edície tohto vlakového spojenia. Linka z mesta Poprad cez Starú Ľubovňu až do spomínanej Muszyny premáva od 28. decembra 2019 do 23. februára 2020.

Sezónne zimné vlakové spojenie je dostupné pre záujemcov počas víkendov. Linky premávajú v sobotu a v nedeľu v čase o 7:30 a 15:27 z Popradu a o 9:53 a 17:56 z Muszyny.

 Muszyna - Poprad
Muszyna - Poprad

Žijeme v dobe bez hraníc a túto skutočnosť chceme prinášať aj naším obyvateľom. Obe krajiny, Slovensko ako aj Poľsko, ponúkajú mnoho krás. Či už ide o krásy kultúrneho dedičstva, prírodného charakteru, poznávania histórie a mnohých iných turisticky atraktívnych miest. Pre Prešovský samosprávny kraj je preto prioritou spájať rôzne regióny. V týchto spojeniach vidím veľký potenciál rozvoja turizmu prihraničných oblastí, povedal predseda PSK Milan Majerský.

Vlaková linka je obojstranné výhodná. Muszyna a Krynica patria medzi najvýznamnejšie kúpeľné mestá v Poľsku. Počas zimnej sezóny sa však tiež naskytá možnosť vyskúšať niektoré z priľahlých lyžiarskych stredísk. Naopak, poľskí turisti môžu využiť tento spoj na objavovanie krás Prešovského kraja počas zimy. Okrem majestátnych Vysokých Tatier sa nachádza na trase Muszyna – Poprad napr. región Starej Ľubovne s tamojším hradom a susedným Hradom Plaveč, ale i Nestville Park Hniezdne.

 Muszyna - Poprad
Muszyna - Poprad

Vlak následne zastavuje v Spišskej Belej a Kežmarku, kde stojí významná UNESCO pamiatka v podobe Dreveného artikulárneho chrámu. Obe mestá sú výnimočné svojimi architektonicky významnými centrami. Vo vlaku nájdete aj informačné materiály KOCR Severovýchod Slovenska, ktoré vás inšpirujú k ďalším zaujímavým tipom na výlet.

Pozri tiež:

Kežmarok

Kežmarok leží na severe územia v malebnom prostredí Spiša pod Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľs...

Spišská Belá

V severnej časti Popradskej kotliny leží starobylé spišské mestečko Spišská Belá. V tomto meste žil kedysi Jozef Maximilián Petzval. Najznámejším jeho objavom bolo vynájdenie objektívu, vďaka ktorému sa môžeme fotografovať. Zaujímavosťou je aj to, že vo vesmíre krúži planétka s menom Petzval, alebo že na Mesiaci po ňom pomenovali kráter. Mestom vedie historická cesta s 20. zastaveniami pri najvýznamnejších historických pamiatkach, vybavená informačnými panelmi a maľovanou mapou..