Múzeum rusínskej kultúry Prešov. Foto: FB - SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Múzeum rusínskej kultúry Prešov

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove má celoštátnu pôsobnosť a je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku.

Múzeum poskytuje odborno-metodickú a vedecko-poradenskú pomoc študujúcej mládeži a záujemcom o rusínsku problematiku z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Je tiež konzultačným centrom pre Rusínov zo zahraničia.

Snahou zamestnancov múzea je postupne pripraviť viacjazyčný katalóg získaných exponátov, venovať náležitú pozornosť propagačným materiálom, snažiť sa získavať finančné prostriedky na činnosť múzea z rôznych zdrojov (aj medzinárodných) a pripravovať ďalšie aktivity v prospech múzea.

Aktuálne výstavy:

  • Drevené chrámy
  • Obrazy rusínskych umelcov
  • Dejiny Rusínov na Slovensku

 

Otváracie hodiny a vstupné

 

Zdroj: www.snm.sk

Titulná foto: Facebook – SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

 

POZRI TIEŽ:

Prešov

Metropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Enchanté0.44 km
METROPOLIS - Bistro - Reštaurácia0.84 km
Poetika Prešov0.90 km
Via Magna1.03 km
Penzion & Grill House Trattoria1.04 km
Hotel Lineas0.44 km
Hotel Enchanté0.44 km
Poetika Prešov0.90 km
CenterCity Apartments0.92 km
Penzión Hradby1.01 km