Múzeum rusínskej kultúry Prešov

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove má celoštátnu pôsobnosť a je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku.

Múzeum poskytuje odborno-metodickú a vedecko-poradenskú pomoc študujúcej mládeži a záujemcom o rusínsku problematiku z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Je tiež konzultačným centrom pre Rusínov zo zahraničia.

Snahou zamestnancov múzea je postupne pripraviť viacjazyčný katalóg získaných exponátov, venovať náležitú pozornosť propagačným materiálom, snažiť sa získavať finančné prostriedky na činnosť múzea z rôznych zdrojov (aj medzinárodných) a pripravovať ďalšie aktivity v prospech múzea.

Aktuálne výstavy:

  • Drevené chrámy
  • Obrazy rusínskych umelcov
  • Dejiny Rusínov na Slovensku

 

Otváracie hodiny a vstupné

 

Zdroj: www.snm.sk

 

POZRI TIEŽ:

Prešov

Múzeum NKP Solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo ...

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.67 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.22 km
Hotel Dukla Prešov0.67 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh7.94 km
Horský hotel Javorná18.56 km
Ranč Zaľubova24.22 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.22 km