Múzeum rusínskej kultúry Prešov

Múzeum rusínskej kultúry má celoštátnu pôsobnosť a je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku. Múzeum poskytuje odborno-metodickú a vedecko-poradenskú pomoc študujúcej mládeži a záujemcom o rusínsku problematiku z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Je tiež konzultačným centrom pre Rusínov zo zahraničia. Stále expozície: Aktuálne knižné publikácie o Rusínoch a pre Rusínov - Galéria laureátov "Ceny Alexandra Duchnoviča"; - Moderné dejiny Rusínov na Slovensku; Rusínska identita vo svetle ikon a starých písomností v gréckokatolíckych a pravoslávnych cirkvách pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Snahou zamestnancov múzea je postupne pripraviť viacjazyčný katalóg získaných exponátov, venovať náležitú pozornosť propagačným materiálom, snažiť sa získavať finančné prostriedky na činnosť múzea z rôznych zdrojov (aj medzinárodných) a pripravovať ďalšie aktivity v prospech múzea. OTVÁRACIE HODINY: Po – Pia: 8.30 – 15.00. VSTUPNÉ: zdarma. Zdroj: www.snm.sk.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.27 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.93 km
Hotel Dukla Prešov0.27 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh8.30 km
Horský hotel Javorná18.17 km
Ranč Zaľubova24.53 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.93 km