Palota_vojnovy cintorin. Zdroj - KVH Beskydy

Vojnový cintorín Palota

Obec Palota je prihraničnou dedinou v okrese Medzilaborce. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza už z roku 1330.

Neďaleko obce sa nachádza Lupkovský priesmyk, v ktorom je známy Lupkovský železničný tunel. V časoch vojny mal tunel i železnica strategický význam. Železničná trať prechádzajúca Lupkovským priesmykom bola hlavnou zásobovacou trasou rakúsko-uhorskej armády v Haliči.

Nad obcou, neďaleko štátnych hraníc, sa nachádza vojenský cintorín z 1. svetovej vojny. Starostlivosť o tento cintorín po vojne pripadla žandárskej stanici vo Vydrani.

 Vojnový cintorín Palota. Foto: KVH Beskydy
Vojnový cintorín Palota. Fo...

Vojnový cintorín Palota je umiestnený na malom návrší uprostred peknej prírodnej scenérie. Patrí medzi architektonicky zaujímavo riešené lokality – hroby sú rozmiestnené v tvare obdĺžnika zakončeného na jednej strane oblúkom.

Na cintoríne sa nachádza spolu 28 hrobov, z toho 22 jednotlivých hrobov, 4 spoločné hroby a 2 hromadné šachty. V každom spoločnom hrobe sú uložené dve obete. Na zachovanom historickom náčrte sú všetky hroby označené arabskými číslicami, len masové šachty sú evidované rímskymi číslicami.

 

Zdroj: www.kvhbeskydy.sk

Titulná foto: KVH Beskydy

 

POZRI TIEŽ:

Medzilaborce

Ak patríte medzi milovníkov umenia, okresné mesto Medzilaborce vás očarí Múzeom moderného umenia Andyho Warhola, ktoré ponúka druhú najväčšiu zbierkou...

Miesto výletu: