6b

Zámutovské skaly

Prírodná rezervácia Zámutovské skaly sa nachádza v katastroch obcí Zámutov a Rudlov. Zámutovské skaly sú jedným z najvýznamnejších prírodných výtvorov v Slánskych vrchoch.

Slánske vrchy sa rozkladajú na Jaseňovom a Čulkovom hrebeni, ktoré sú od seba oddelené potokom Čaklovec. Sú tvorené izolovanými vežičkami a 10 metrov vysokými kolmými skalnými stenami. Predmetom ochrany je rozsiahly komplex skál porastený pôvodnou vegetáciou dubov, kamenná sutina a reliktná flóra.

 

 

Pre Zámutovské skaly je charakteristická teplomilná flóra, ktorá zaujímavo kontrastuje s okolitými bučinami. Návštevníka okamžite upätajú strmé svahy, na ktorých rastú bukovo-javorové a lipovo-jaseňové sutinové porasty. Vrcholové časti hrebeňov a juhozápadné svahy sú zas porastené teplomilnými dubinami. Zámutovské skaly sú povestné aj výskytom vzácnych druhov rastlín, ako skalník obyčajný, dráč obyčajný a mukyňa obyčajná. V tieni rastú aj ríbezľa alpínska a ruža ovisnutá. Bežný je výskyt jarabiny vtáčej, trnky obyčajnej, egreša obyčajného, javora poľného, bazy červenej a bazy čiernej.

Fauna je zastúpená bohatým výskytom jelenej a srnčej zveri, užovky stromovej, jašterice múrovej či jariabka hôrneho.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Zelená Lagúna ****15.77 km
Hotel Dukla Prešov20.91 km
Ranč Zaľubova4.17 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh13.06 km
Hotel Zelená Lagúna ****15.77 km
Hotel Dukla Prešov20.91 km
Rekreačné stredisko MH BYSTRÁ28.57 km