6b

Zámutovské skaly

Prírodná rezervácia Zámutovské skaly sa nachádza v katastroch obcí Zámutov a Rudlov. Zámutovské skaly sú jedným z najvýznamnejších prírodných výtvorov v Slanských vrchoch.

Slanské vrchy sa rozkladajú na Jaseňovom a Čulkovom hrebeni, ktoré sú od seba oddelené potokom Čaklovec. Sú tvorené izolovanými vežičkami a 10 metrov vysokými kolmými skalnými stenami. Predmetom ochrany je rozsiahly komplex skál porastený pôvodnou vegetáciou dubov, kamenná sutina a reliktná flóra.

Pre Zámutovské skaly je charakteristická teplomilná flóra, ktorá zaujímavo kontrastuje s okolitými bučinami. Návštevníka okamžite upútajú strmé svahy, na ktorých rastú bukovo-javorové a lipovo-jaseňové sutinové porasty. Vrcholové časti hrebeňov a juhozápadné svahy sú zas porastené teplomilnými dubinami.

Zámutovské skaly sú povestné aj výskytom vzácnych druhov rastlín, ako skalník obyčajný, dráč obyčajný a mukyňa obyčajná. V tieni rastú aj ríbezľa alpínska a ruža ovisnutá. Bežný je výskyt jarabiny vtáčej, trnky obyčajnej, egreša obyčajného, javora poľného, bazy červenej a bazy čiernej.

Fauna je zastúpená bohatým výskytom jelenej a srnčej zveri, užovky stromovej, jašterice múrovej či jariabka hôrneho.

 

POZRI TIEŽ:

Slovenské opálové bane

Krásne opály zo Slovenských opálových baní, ktoré sa nachádzajúcich na východnom Slovensku medzi obcami Červenica a Zlatá Baňa obdivuje celý svet a dnes sú banské diela vychytenou

NPR Šimonka

NPR Šimonka dosahuje nadmorskú výšku 1092 m. n.m. Od roku 1950 je vrcholová časť národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 33,52 hektárov. Táto rezervácia chráni hlavne zvyšky

Soľnohrad (Zbojnícky hrad)

Na okraji Slanských vrchov, južne od obce Ruská Nová Ves sa nachádzajú ruiny Soľnohradu, ktorý je nazývaný aj Zbojnícky hrad. Dôvod jeho vzniku je veľmi zaujímavý - chránil vzácne

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Zaľubova4.15 km
Reštaurácia u Hricka10.82 km
Penzión Eden11.46 km
Penzión Família12.69 km
Hotel Patriot ***12.82 km
Ranč Zaľubova4.15 km
Penzión Eden11.46 km
Penzión Família12.69 km
Hotel Patriot ***12.82 km
House Hamm12.98 km

Výlety v okolí: