Súťaž: Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok

Súťaž: Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok

Súťaž pre všetky deti, ktoré rady cestujú

 

Užite si výlety v Prešovskom kraji a zapojte sa do súťaže: CESTOPIS  Z KRAJA  KULTÚRNYCH  PAMIATOK

Literárno-výtvarná súťaž je určená všetkým deťom, ktoré počas leta 2018 navštívia niektorú z kultúrnych pamiatok v Prešovskom kraji a napíšu nám o svojich zážitkoch cestopis. Ku každému cestopisu je potrebné priložiť  kresbu navštívenej pamiatky alebo fotografiu z náv­števy pamiatky.

Súťaž sa koná pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej.

Trvanie súťaže: od 15. júna do 15. októbra 2018

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

A) I. stupeň ZŠ:

Cestopis s kresbou – opis zážitku z cestovania doplnený kres­bou navštívenej pamiatky

Cestopis s fotografiou – opis zážitku z cestovania doplnený foto­grafiou súťažiaceho z náv­števy pamiatky

B) II. stupeň ZŠ:

Cestopis s kresbou – opis zážitku z cestovania doplnený kres­bou navštívenej pamiatky

Cestopis s fotografiou – opis zážitku z cestovania doplnený foto­grafiou súťažiaceho z náv­števy pamiatky

 

Trieda cestuje I. a II. stupeň: V prípade zapojenia sa min. 5 žiakov jednej triedy, je trieda zaradená do súťaže o vstup do Slovenských opálových baní pre celú triedu.

Súťažné práce nemajú žiadne obmedzenia rozsahu textu a použitej výtvarnej techniky. 

CENY:

Špeciálne ceny:

Cena spisovateľky Gabriely Futovej: opálové pero s opálom zo Slovenských opálových baní

Cena TRIEDA cestuje I. stupeň ZŠ: vstup do Slovenských opálových baní pre celú triedu

Cena TRIEDA cestuje II. stupeň ZŠ: vstup do Slovenských opálových baní pre celú triedu


A) 1. stupeň ZŠ:

V oboch kategóriách Ces­topis s kresbou/Cestopis s fotografiou bude ocenené 1. – 3. miesto: rodinné víkendové pobyty, vstupy do aquaparkov, kú­palísk a atrakcií v Prešovskom kraji, tablety a pod. 

B) 2. stupeň ZŠ:

V oboch kategóriách Ces­topis s kresbou/Cestopis s fotografiou bude ocenené 1. – 3. miesto: rodinné víkendové pobyty, vstupy do aquaparkov, kú­palísk a atrakcií v Prešovskom kraji, tablety a pod. 


Súťažné práce je potrebné zaslať do 15. 10. 2018 spolu s vyplnenou prih­láškoupoštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo oscanované zaslať  mailom na media@severovychod­.sk. Nezabudnite pripojiť vyplnenú prih­láškuPoznám­ka: Dátum 15. 10. 2018 je najneskorším dátumom odosla­nia pošty/mai­lu.


Napísať  nám môžete o návšteve ľubovoľnej pamiatky v Prešovskom kraji, tieto by sa vám mohli páčiť  najviac:

Výlety KRAJOM KULTÚRNYCH PAMIATOK

Alebo si výlety pozrite v našej brožúrke, ktorú nájdete aj v turistických informačných kanceláriách a v rozličných kultúrnych zariadeniach v Prešovskom kraji: 

Vybrané cestopisy budú zverejnené na stránke našej organizácie a tiež vydané vo forme veselej brožúrky.

Tagy