cert2

Kamjana - Čertov kameň

Čertov kameň poskytuje turistom nádherný výhľad na okolitý kraj i samotné mesto Medzilaborce. Pieskovcová skala je vyhľadávaná zvlášť pre vyrytý reliéf hlavy čerta z roku 1994. Na vrchole skaly je osadená tabuľa s erbom obce Krásny Brod. Čertov kameň (433 m n.m.) je siedmou zástavkou lesníckeho náučného chodníka Kamjana a vedú k nemu aj turistické značky. Pod Čertovým kameňom je možné v teréne objaviť stopy po úzkokoľajke z medzivojnového obdobia, ktorá slúžila na dopravu dreva z okolitých lesov. 

Tajomná legenda

Legenda hovorí, že v dedinke Krásny Brod stál už v 14. storočí kláštor – monastyr. Mnísi učili ľudí, aby konali dobro a neverili mágii. Strigám a čertom došla trpezlivosť, a tak sa rozhodli zhodiť na monastyr obrovský balvan. Modlitby mníchov, ľudu i ochrana Bohorodičky im v tom však zabránili. Keď sa čerti blížili s balvanom ku Krásnemu Brodu, zakikiríkal posledný krásnobrodský kohút, ktorého strigy nestihli skántriť. Čerti sa zľakli a balvan sa im vyšmykol z rúk. Zrútil sa do lesov – do oblasti Kamjana, kde leží až dodnes a je na ňom vyrytá strašná tvár čerta. Vraj spod nej občas počuť čertov z pekiel vzdychať.

Monastyr Krásny Brod

Krásny Brod so svojou históriou patrí medzi najstaršie odpustové miesta. Obec leží na území, ktoré bolo v minulosti významnou cestou z Uhorska a Podkarpatia do Haliča.

Lokalita:

Kamjana je najznámejší horský masív v oblasti horného Laborca a Laboreckej vrchoviny, spájaný predovšetkým s mestom Medzilaborce.Výrazne pretiahnutý, takmer celý prevažne bukom zalesnený masív Kamjany začína severne od obce Krásny Brod stúpaním na kótu Kameň (433 m n. m.). Kóta s výraznou pieskovcovou skalou je všeobecne známa pod menom Čertov kameň.

Hrebeň potom pokračuje dlhým pozvoľným stúpaním severným smerom až po najvyšší bod na kóte Brúsy (683 m n. m.) v katastrálnom území Borova. V tejto najvyššej hrebeňovej časti je povrch tvorený početnými kamennými balvanmi a niekoľkými výraznými skalnými útvarmi, ktoré potešia oko nejedneho dobrodruha. Horský hrebeň ďalej potom k severu náhle klesá a končí sa v juhozápadnej časti územia obce Habura. V Habure si určite nenechajte ujsť majestátnu sochu kniežaťa Laborec a drevený Chrám sv. biskupa Mikuláša.

Socha kniežaťa Laborec - Habura

V okolí Habury treba vidieť nielen drevený kostolík, oboru zvierat, ale určite aj bronzovú sochu kniežaťa Laborca. Nádherné výhľady na okolitú prírodu a majestátnosť

Zdroj: www.legendarium.info