×

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Drevený chrám, Príkra

Drevený chrám, Šemetkovce

Drevený chrám, Vyšný Komárnik

Drevený chrám, Brežany

Drevený chrám, Hrabová Roztoka

Drevený chrám, Uličské Krivé

Chrám sv. Michala archanjela, Borov

Drevený chrám, Dobroslava

Drevený chrám, Hunkovce

Drevený chrám, Korejovce

Drevený chrám, Miroľa

Drevený chrám, Nižný Komárnik

Drevený chrám, Potoky

Kostol sv. Anny, Dlhá Lúka

Evanjelický Kostol Svätej Trojice

Evanjelický kostol v Spišskej Sobote

Drevený chrám, Frička

Drevený chrám, Lukov – Venécia

Konkatedrála sv. Mikuláša

Drevený chrám, Varadka

Chrám Svätej Trojice, Svidník

Chrám Božej múdrosti, Svidník

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!