Obľúbené sakrálne pamiatky Prešovského kraja

Obľúbené sakrálne pamiatky Prešovského kraja

Sakrálne pamiatky na území Prešovského kraja sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Sú častým cieľom návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o pútnický turizmus. Bez nich by sme v našom regióne nemali najviac UNESCO pamiatok či jedinečných drevených kostolíkov. Tieto stavby a diela sú väčšinou zasvätené konkrétnemu svätcovi.

Prinášame vám stručný prehľad sakrálnych a pútnických miest v regióne Severovýchod Slovenska.

 Prešovská kalvária, Zdroj: Tibor Šarišský
Prešovská kalvária, Zdroj:...

Z hľadiska cestovného ruchu možno považovať za najvýznamnejšie sakrálne pamiatky tie, ktoré sú najviac navštevované. Vo väčšine prípadov ide o pútnické miesta, za ktorými stojí hlboká tradícia viazaná na významnú nadprirodzenú udalosť, alebo priamo na samotnú históriu. V Prešovskom kraji máme takýchto sakrálnych pamiatok požehnane.

Krajské mesto je plné sakrálnych stavieb

V prvom rade sú to chrámy, ktoré ako sakrálne pamiatky nájdeme takmer v každom okresnom meste Prešovského kraja, či už ide o Konkatedrálu sv. Mikuláša považovanú za jeden z najdokonalejších sieňových kostolov v bývalom Uhorsku.

 Konkatedrála sv. Mikuláša
Konkatedrála sv. Mikuláša

Pri návšteve krajského mesta by ste nemali vynechať prešovskú kalváriu, židovskú ortodoxnú synagógu či Chrám sv. Jána Krstiteľa, kde je uložená kópia Turínskeho plátna.  

 Kalvária Prešov
Kalvária Prešov

Sakrálne UNESCO

V UNESCO meste Levoča je významnou stavbou Kostol sv. Jakuba s najvyšším gotickým dreveným oltárom na svete, ktorý dosahuje výšku necelých 19 m. V Levoči nesmieme zabudnúť ani na Baziliku Navštívenie Panny Márie na Mariánskej hore, ktorá patrí medzi najstaršie pútnické miesta na Slovensku. Na území Spiša sa tiež nachádza Spišská kapitula a Katedrála sv. Martina. Toto miesto je označované aj ako slovenský Vatikán, keďže je sídlom spišského biskupstva a centrom Spišskej diecézy.

Spisska Kapitula_maj_foto Jano Štovka

V Prešovskom kraji máme dokonca najviac pamiatok zaradených na zoznam UNESCO a mnohé z nich tam patria práve preto, lebo sú sakrálne. V Bardejove je to Bazilika sv. Egídia.

Neďaleko sa nachádza aj drevený kostolík v Hervartove. Ak ostaneme pri téme drevených kostolíkov tak sú tu ďalšie UNESCO pamiatky v Ladomirovej, Bodružali, v Kežmarku. Práve drevené chrámy možno považovať za perly Prešovského kraja, keďže sú výnimočné svojou architektúrou, predovšetkým ikonostasmi. 

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša, Bodružal_Foto: Jano Štovka (MQEP)

Netreba opomenúť ani iné dôležité pútnické miesta, akými sú Hora Zvir nad Litmanovou, GaboltovĽutina alebo spomínaná Mariánska hora, kde sa realizoval projekt z európskych fondov s názvom Svätomariánska púť (Svetlo z východu). V jednotlivých farnostiach sa v rámci projektu preinvestovalo viac ako osemsto tisíc eur na obnovu turistickej infraštruktúry, medzi ktorú patria lavičky, prístrešky, osvetlenie, sociálne zariadenia a pod. V Litmanovej napr. pribudol pútnický dom, v Gaboltove sa nainštalovalo osvetlenie a ozvučenie.

Prešovský kraj je z hľadiska cestovného ruchu v skutku rozmanitý. Vhodný pre všetky vekové kategórie. Pozývame vás na jeho návštevu. 

Pozri tiež:

V drevených chrámoch pribudli audiosprievodcovia

V Hervartove (UNESCO), Korejovciach, Fričke, Hrabovej Roztoke a v Topoli si turisti môžu vychutnať návštevu drevených chrámov v niekoľkých jazykoch.

 

TOP výlety:

Všetky výlety