Deväť hradných zrúcanín, ktoré ťa očaria

Deväť hradných zrúcanín, ktoré ťa očaria

Slovensko sa môže pochváliť  viac ako stovkou hradov. Veľkú časť tvoria zrúcaniny obklopené prírodou. Na mnohé z nich sa po stáročiach vracia život a prechádzajú postupnou obnovou. Najviac obnovovaných hradov je aktuálne v Prešovskom kraji, pracuje sa na 13 hradoch. 

Turistom sa hrady približujú aj vďaka rozmanitým podujatiam, ktoré lákajú návštevníkov na rozprávkové popoludnia, hradné slávnosti či ochutnávky dobových jedál.

Hrady_Kamenica, Brekov, Plaveč

Celkovo sa v Prešovskom kraji môžu turisti tešiť z dvoch veľkých hradov (Kežmarský hrad a hrad Ľubovňa), 14 zrúcanín, 6 zachovalých kaštieľov a 2 palácov.

Deväť hradov z Prešovského kraja, ktoré by ste si nemali nechať ujsť:

ŠARIŠSKÝ HRAD

Šarišský hrad (okr. Prešov) patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Archeologický prieskum dokázal osídlenie hradného vrchu už v neolite. Prvá zmienka o hrade menom Sarus pochádza z 13. storočia. Na hrad vedie spevnená asfaltová cesta a je možné sa tam dostať aj bicyklom.

K obľúbeným podujatiam patrí Filmová noc na hrade a Šarišské hradné dni, ktoré sa konajú začiatkom septembra a pre návštevníkov približujú atmosféru historických čias, kedy sa na hrade nielen bojovalo...

 Šarišský hrad. FOTO: Jano Štovka (MQEP)
Šarišský hrad. FOTO: Jano...

KAPUŠIANSKY HRAD

Ďalší hrad z okresu Prešov sa v historických listinách prvýkrát spomína v roku 1249 pod názvom Tobul. Posledným a najdlhším majiteľom hradu bol rod Kapyovcov, ktorý ho vlastnil až do roku 1918. Uhorský snem rozhodol o jeho zániku podpálením, ktoré musela uskutočniť jeho vlastná majiteľka Eva Gergelakyová, aby sa hrad nestal centrom protihabsburgského povstania. Počas svojej existencie zažil aj dobitie Turkami. 

Vďaka obnove vyrástla na hrade vyhliadková veža i detské ihrisko s historickými prvkami.

 Kapušiansky hrad. FOTO: Jano Štovka (MQEP)
Kapušiansky hrad. FOTO: Jano...

PLAVEČ

Nad širokou dolinou rieky Poprad, v okrese Stará Ľubovňa, sa vypína kopec nesúci zrúcaninu hradu Plaveč z 13. storočia. Hrad postavili na obranu cesty do Poľska, pri brode cez rieku Poprad. V roku 1856 objekt vyhorel a odvtedy bol v ruinách až do začiatku obnovy v r. 2014. Na hrad je ľahký prístup z obce Plaveč, cca 10 minútovou trasou.

 Hrad Plaveč. FOTO: Jano Štovka (MQEP)
Hrad Plaveč. FOTO: Jano Što...

BREKOV

Stredoveký hrad Brekov postavili v 13. storočí ako strážny hrad spolu s inými blízkymi hradmi – Jasenov, Vinné, Čičva. O dve storočia neskôr zosilnili jeho opevnenia, aby mohol v roku 1466 odolávať bojom medzi vojskami kráľa Mateja Korvína a poľského panovníka Kazimíra IV. 

Ako to už býva, na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov. Za Františka Kendyho, v roku 1558, hrad dobil a dal zbúrať kráľ Ferdinand Habsburský. Aj napriek obnove a opravám musel čeliť ešte niekoľkým vojnovým výpravám. Osudnými sa mu stali protihabsburské povstania na konci 17. storočia. Z hradného vrchu je nádherný, ďaleký kruhový výhľad. K obľúbeným podujatiam na hrade patria júlové Drugethovské slávnosti alebo Silvestrovský výstup na hrad. 

 Hrad Brekov. FOTO: Jano Štovka (MQEP)
Hrad Brekov. FOTO: Jano Štov...

ZBOROV

Neďaleko Bardejova sa nachádza zrúcanina hradu Zborov. Gotický hrad postavili na prelome 13. a 14. storočia ako ochranu obchodnej cesty do Poľska. K hradu vedie obľúbená trasa cez alej prastarých dubov.

Už v r. 1926 bol hradný kopec vyhlásený za chránenú oblasť, neskôr v roku 1950 bola jeho ochrana rozšírená vyhlásením za štátnu prírodnú rezerváciu, vďaka čomu patrí Zborovský hrad spolu s prastarými dubmi medzi najstaršie chránené územia na Slovensku

  Hrad Zborov. FOTO: Jano Štovka (MQEP)
Hrad Zborov. FOTO: Jano Štov...

JASENOV

Jasenovský hrad je od Humenného je vzdialený približne 4 km. Vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí. Mal strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. Jasenovský hrad patrí medzi prvé zrúcaniny na Slovensku, ktoré sa začali opravovať, a to už koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Z hradu sú krásne výhľady na okolitú prírodu. 

 Jasenov
Jasenov

ČIČVA

V 16. a 17. storočí sa na hrade Čičva nachádzala Kniha lží a luhárov. Spolu s menami luhárov sa do nej zapisovali aj všetky ich klamstvá. Istý čas hrad patril aj krvavej grófke Alžbete Báthoryovej, neskôr jej dcére Kataríne, ktorá sa vydala za Juraja Drugeta z Humenného. Týmto sa dostal hrad do rúk Drugetovcov, ktorí sa zaslúžili o jeho najväčší rozmach. Viac o bohatej histórie hradu Hrad Čičva nájdete na pravom brehu rieky Ondava, nad obcou Sedliská v okrese Vranov nad Topľou. 

 Hrad Čičva a okolie. FOTO: Jano Štovka (MQEP)
Hrad Čičva a okolie. FOTO:...

KAMENICKÝ HRAD

Na vápencovom brale v pohorí Čergov leží zrúcanina Kamenického hradu. Postavili ho okolo roku 1248. Zmenil niekoľkých majiteľov, odolával nátlakom nepriateľov, až v roku 1556 zanikol. Pod zničenie bývalej pýchy na brale sa podpísala aj rodina Tahy. Pred históriou dala prednosť „pálenému“. Pri stavbe liehovaru v Lúčke, v 19. storočí, použila hradné múry ako lacný stavebný materiál. Na hrade prebieha obnova a o jeho zachovanie sa stará Občianske združenie Kamenná veža

 Večerný výhľad z Kamenického hradu. FOTO: Jano Štovka (MQEP)
Večerný výhľad z Kamenick...

ŠEBEŠ

Predchodcami mnohých kamenných hradov boli hrady drevené. Rovnako to bolo aj s hradom Šebeš. Jeho predchodcom bol v 13. storočí strážny hrádok Havran. Ten združoval rytiersky rád odetý v čiernych plášťoch. O dve storočia neskôr bol prestavaný na Castum Sebes, Sebeswar. Dnes sa mu hovorí Šebešský hrad. Hrad Šebeš bol charakteristický kruhovou vežou s hrubými múrmi, ako aj obytným palácom s obrannou stenou. 

 Hrad Šebeš
Hrad Šebeš

 


 

Zisti viac:

Hrad Šariš

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom

Kapušiansky hrad

Len niekoľko kilometrov od Prešova, v obci Kapušany, stojí zrúcanina Kapušianskeho hradu. Oku návštevníka určite neunikne, pretože svojou polohou, na kopci Zámčisko, je viditeľný aj z okolitých dedín.

Hrad Plaveč

Hrad Plaveč postavili na obranu cesty do Poľska približne okolo roku 1294. Hrad prechádza obnovou, je ľahko dostupný a ponúka nádherný výhľad na široké okolie.

Hrad Brekov

Hrad Brekov, národná kultúrna pamiatka, patrí k hradom, na ktoré sa vďaka obnove a nadšencom opäť vrátil život. Zážitok z návštevy hradu umocňuje nádherný, ďaleký kruhový výhľad na okolitú prírodu.

Hrad Zborov

Gotický hrad postavili na prelome 13. a 14. storočia ako ochranu obchodnej cesty do Poľska. K hradu vedie aj trasa cez alej prastarých dubov.

Hrad Jasenov

Hrad vznikol po vpáde Tatárov v 13. storočí. Patrí medzi prvé hrady na Slovensku, ktroé sa začali opravovať a to hneď začiatkom 19. storočia. Z hradu sú krásne výhľady na okolitú prírodu.

Hrad Čičva

Na pravom brehu rieky Ondava, nad obcou Sedliská, stoja zrúcaniny hradu Čičva. Bol postavený ako strážny hrad na obchodnej ceste do Poľska. Po vojenských nájazdoch a opakovanom

Kamenický hrad

Na vápencovom brale v pohorí Čergov leží zrúcanina Kamenického hradu. Od svojho vzniku v roku 1248 zmenil niekoľkých majiteľov, odolával nátlakom nepriateľov, až v roku 1556 zanikol.

Hrad Šebeš

Nad obcou Podhradík sa vo výške 529 metrov črtá národná pamiatka – ruiny hradu Šebeš. Turistov láka nielen spomienka na dávne časy, ale aj zaujímavá archeologická lokalita či krásna slovenská príroda.

 

TOP výlety:

Všetky výlety