caraffova-vaznica-presov

Caraffova väznica

Caraffova väznica je neskorogotická stavba zo začiatku 16. storočia, zakončujúca budovu dnešnej mestskej radnice. Ide o jednu z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove.

Budova dostala svoje pomenovanie počas Prešovských krvavých jatiek v roku 1687, kedy bolo na základe nespravodlivého súdu cisárskeho generála Antónia Caraffu z Neapola (1642 – 1693) na námestí pri evanjelickom kolégiu potupne popravených 24 uhorských zemanov a mešťanov. Jedna z prešovských mučiarní, ktoré dal Caraffa zriadiť kvôli výsluchom obvinených, sa nachádzala aj v podzemných priestoroch dnešnej radnice, ktorá vtedy tvorila s budovou jeden architektonický celok.

Podľa niektorých písomných zmienok boli v budove uchovávané aj kontrolné mestské miery a váhy. Dokonca sa tu istý čas nachádzala aj mestská zbrojnica. V druhej polovici 19. storočia v nej bola mestská väznica.

Od začiatku 20. storočia sa budova začala využívať na archivovanie mestských písomností s jedinou prestávkou, a to počas 2. svetovej vojny, keď bol koncom roku 1944 celý archívny materiál Prešova kvôli vojnovým udalostiam a blížiacemu sa frontu presunutý do Opavy. V rokoch 1955 – 1956 sa uskutočnili adaptačné práce a celková úprava vnútorných priestorov, aby mohli slúžiť archívnemu uloženiu písomností mesta a pre Mestský archív v Prešove.

 

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.50 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.26 km
Hotel Dukla Prešov0.50 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.06 km
Horský hotel Javorná17.40 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.26 km
Ranč Zaľubova25.23 km