Evanjelický kostol, Levoča

Evanjelický kostol v Levoči je postavený v južnej časti námestia v mierne klesajúcom teréne. Jeho rozložitá hmota na centrálnom pôdoryse v tvare gréckeho kríža je ukončená polguľovou kupolou nesenou osembokým tamburom s radom termálnych okien. Kostol je riešený v duchu klasicizmu, postavili ho podľa návrhu levočského architekta Antona Povolného na mieste staršej drevenej stavby mimo hradieb v rokoch 1823 – 1837. V exteriéri dominujú vysoké, polkruhovo zaklenuté, navzájom pilastrami oddelené okná. Vstup zdôrazňujú kanelované pilastre vysokého rádu. Monumentálny priestor interiéru rozširujú na východnej, západnej a severnej strane tri empory. Na južnej strane sa nachádza mohutná klasicistická oltárna architektúra. V nej je umiestnený veľký oltárny obraz, predstavujúci Krista kráčajúceho po mori, ktorý je dielom levočského maliara Jozefa Czauczika. Interiér je dotvorený iluzívnou architektonickou výmaľbou. Na empore je chrámová knižnica a na balustrádovom zábradlí pôvodný tepaný kríž z roku 1713, pochádzajúci z pôvodného kostola. Zdroj: www.levoca.sk.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.29 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.14 km
Hotel Kontakt27.27 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.97 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.14 km
Hotel Kontakt27.27 km
Grandhotel Praha27.77 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.31 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.97 km