Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Hunkovce

Neveľký drevený chrám v Hunkovciach bol postavený koncom 18. stor. uprostred cintorína. Tento malý chrám bol dostačujúci pre vtedajší počet obyvateľov. Je zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Zaujímavosťou je natočenie svätyne na sever v dôsledku rešpektovania terénnych podmienok. Chrám bol opravovaný v roku 1922, následne však počas druhej svetovej vojny v roku 1944, bol nielen chrám, ale aj obec značne poškodená.

Drevený chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový. Je to stavba s vysokými cibuľovými vežami nad všetkými tromi priestormi. Osadené má tri kované, bohato zdobené kríže. Vchod je zo západnej časti do predsiene. Celý vrch je pokrytý šindľom. Pôvodne boli v chráme až štyri zvony, z toho jeden z roku 1604. Dnes už vo veži nevisia žiadne zvony. Ikonostas ani ostatný mobiliár sa v chráme nenachádza. V súčasnosti sa už v drevenom chráme neslúži, lebo v obci bola v tridsiatych rokoch 20. stor. vybudovaná aj murovaná cerkev, zasvätená Zosnutiu Presvätej Bohorodičky.

Zdroj: www.drevenechramy.sk