miroľa

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa

Drevený chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Zasvätený bol Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Po skončení 2. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945. Ide o typický trojdielny, trojpriestorový a trojvežový objekt s troma krížmi. Pôvodne bol celý areál chrámu obohnaný dreveným plotom s drevenou bránkou. Dnes už zostala iba bránka.

Konštrukcia chrámu je zrubová, veža má stĺpovú konštrukciu. Stavba je osadená na nízkej podmurovke. Veža vyrastá z predsiene. Strecha každej veže je pyramidálna s osadenou plochou cibuľou. Nad jej strieškou je menšia cibuľa a nad cibuľkou trojramenný kríž. Pôvodne boli vo veži tri zvony, dnes tu visia taktiež tri. Vstup do chrámu je cez predsieň zo západnej strany.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Ikonostas je charakteristický svojou pestrosťou farieb. Má štvorradovú architektúru s ikonami poukladanými na štyroch poschodiach. Hlavný rad a sviatky pochádzajú z polovice 18. storočia, apoštoli a proroci z konca 18. storočia.

Diakonské dvere nie sú osadené krídlom. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi – štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania. Prvý hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Druhý je rad sviatkov v strede s ikonou Poslednej večere a tretí je rad apoštolov. V strede tretieho radu je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva z dvanástich medailónov v šiestich nadstavcoch.

Vrch ikonostasu je ukončený tabuľovou ikonou Ukrižovania, kde je pod krížom Bohorodička a sv. evanjelista Ján.

V chrámovej lodi visí staršia ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky zo 17. storočia. Celý ikonostas bol v 70-tych rokoch 20. storočia reštaurovaný.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk

 

POZRI TIEŽ:

Drevený gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša, Bodružal (UNESCO)

Klenot medzi cerkvami - drevený chrám sv. Mikuláša je jedným z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku. Trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou a troma vežami bola postavená v r.1658 a v roku 2008 bola spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolíkmi zo slovenských Karpát zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Drevený chrám sv. Michala archanjela, Ladomirová (UNESCO)

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.

Duklianske bojisko a pamätník na Dukle

Pamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.