miroľa

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa

Drevený chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Zasvätený bol Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Po skončení 2.svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945. Jedná sa o typický trojdielny, trojpriestorový a trojvežový objekt s troma krížmi. Pôvodne bol celý areál chrámu obohnaný dreveným plotom s drevenou bránkou. Dnes už zostala iba bránka. Konštrukcia chrámu je zrubová, veža má stĺpovú konštrukciu. Stavba je osadená na nízkej podmurovke. Veža vyrastá z predsiene. Strecha každej veže je pyramidálna s osadenou plochou cibuľou. Nad jej strieškou je menšia cibuľa a nad cibuľkou trojramenný kríž. Pôvodne boli vo veži tri zvony, dnes tu visia taktiež tri. Vstup do chrámu je cez predsieň zo západnej strany.

 Foto: Jano Štovka, MQEP
Foto: Jano Štovka, MQEP

Ikonostas je charakteristický svojou pestrosťou farieb. Má štvorradovú architektúru s ikonami poukladanými na štyroch poschodiach. Hlavný rad a sviatky pochádzajú z polovice 18. stor., apoštoli a proroci z konca 18. stor. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom. Cárske, dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi - štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania. Prvý, hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Druhý je rad sviatkov v strede s ikonou Poslednej večere a tretí rad apoštolov. V strede tretieho radu je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva z dvanástich medailónov v šiestich nadstavcoch. Vrch ikonostasu je ukončený tabuľovou ikonou Ukrižovania, kde je pod krížom Bohorodička a sv. evanjelista Ján. V chrámovej lodi visí staršia ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky zo 17. stor. Celý ikonostas bol v 70-tych rokoch 20. stor. reštaurovaný.

 

Zdroj: www.drevenechramy.sk