Neptúnova fontána

Neptúnova fontána je jedinou zachovanou pôvodnou mestskou cisternou. Pred postavením vodovodu slúžilo občanom ako rezervoár úžitkovej vody desať podobných cisterien. Súsošie Neptúna dal postaviť na začiatku 19. storočia židovský obchodník Marek Holländer ako výraz vďaky za to, že mu mestská rada dovolila usadiť sa a podnikať v Prešove. Až do čias Jozefa II. nesmeli okrem času trhov bývať v Prešove žiadni židia. Ako prvý úspešne porušil tento zákaz v druhej polovici 80. rokov 18. storočia bohatý haličský obchodník M. Holländer. Napriek vtedy už platným zákonom (zvláštny dekrét Jozefa II. dovoľoval židom usádzať sa v kráľovských mestách s výnimkou banských) proti jeho prítomnosti vystúpila tak mestská rada, ako i obchodnícky cech. Vďaka dobrým vzťahom s panovníkom sa mu však podarilo v meste ostať, zakúpiť si dom, obchod, a dokonca získať aj meštianske práva. Z vďačnosti dal potom postaviť v jednej z cisterien túto fontánu. Autorom sochy Neptúna s trojzubcom, obklopeného morskými živočíchmi, je košický kamenár a sochár Vincent Staviarsky (1784-1847), ktorý súsošie ukončil v r. 1826. Súsošie Neptúna bolo reštaurované začiatkom 90. rokov 20. storočia. Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.59 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.28 km
Hotel Dukla Prešov0.59 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.10 km
Horský hotel Javorná17.31 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.28 km
Ranč Zaľubova25.22 km