00004222T

Prírodná rezervácia Dunitová skalka

Prírodná rezervácia Dunitová skalka, vyhlásená v roku1964, je malá skalka v katastry obce Sedlice. Skalka je výnimočná vďaka svojmu hadcovému podložiu. Je to významné nálezisko povrchového výskytu hadca v pňovej forme na Slovensku. Na hadcovú horninu sa viažu určité druhy rastlín - serpentinofyty, ktoré nerastú na žiadnom inom podloží. Ide o vzácne papraďíny - slezinník hadcový (Asplenium cuneifolium), slezinník nepravý(Asplenium adulterinum) a sladič obyčajný hadcový (Polypodium serpentini). V súčasnosti značnú časť Dunitovej skalky pohlcuje borovica čierna. V jej tieni nenachádzajú serpentinofyty optimálne podmienky k životu, preto je nutné borovicu odstraňovať. Zdroj: www.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov12.36 km
Camp ZLATÉ KOPYTO22.02 km
Hotel Dukla Prešov12.36 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh16.08 km
Camp ZLATÉ KOPYTO22.02 km
Horský hotel Javorná23.19 km